Βιβλία του Δημοτικού που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν τη νέα χρονιά

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Τα διδακτικά βιβλία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν  για το σχολικό έτος 2021- 2022, προβλέπει απόφαση (Αριθμ. πρωτ: Φ. 31/37554/Δ1/02-04-2021) την οποία υπέγραψε η υφυπουργός Παιδείας, Ζέττα Μακρή.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση τα διδακτικά βιβλία του ακόλουθου πίνακα είναι δυνατό είτε να ανακυκλώνονται είτε να επαναχρησιμοποιούνται ανάλογα με την κατάσταση στην οποία παραδίδονται.

Τα βιβλία τα οποία θα παραδοθούν σε καλή κατάσταση θα φυλάσσονται στις σχολικές μονάδες με ευθύνη των διευθυντών/ντριών τους και θα επαναχρησιμοποιούνται από τους μαθητές την επόμενη σχολική χρονιά.

Τα βιβλία που δεν μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν θα ανακυκλώνονται.