Οι πρώτες ¨κοψιές¨ στα τριφύλλια του χωριού

Σάββατο 3 Απριλίου 2021

Ξεκίνησαν ήδη από τους αγρότες οι καλλιεργητικές προετοιμασίες και οι απαραίτητες εργασίες στα χωράφια που βρίσκονται στον κάμπο των Καλυβίων, για να προχωρήσουν σε νέες σπορές ή ιδιαιτέρως για τις υπάρχουσες εκτάσεις με τριφύλλι (μηδική) οι παραγωγοί έκαναν την πρώτη ¨κοψιά¨ σε δέματα χορταριού.

Τις τελευταίες δεκαετίες η καλλιέργεια μηδικής έχει καθιερωθεί στην περιοχή μας και καταλαμβάνει αρκετές εκατοντάδες στρέμματα, ενώ όταν οι χρονιές είναι ¨καλές¨ συμβάλλει άμεσα στην οικονομική στήριξη των αγροτών.

Ανάλογα με την ποιότητα και την κατάσταση της καλλιέργειας μηδικής, οι παραγωγοί θα διατηρήσουν την υπάρχουσα ή θα την αντικαταστήσουν με κάποια άλλη.

Οι πρώτες 1-2 κοπές (κοψιές) τριφυλλιού, συνήθως δεν προσφέρουν μεγάλες ποσότητες χορτομάζας (σε δέματα), είναι όμως απαραίτητο να γίνουν ώστε, με τις ενδεδειγμένες καλλιεργητικές φροντίδες τα φυτά να αποδώσουν στη συνέχεια μεγαλύτερη ποσότητα και καλύτερης ποιότητας φυτών, που θα χρησιμοποιηθούν κυρίως ως ζωοτροφή σε κτηνοτροφικές μονάδες.

 

Η καλλιέργεια της μηδικής

Η μηδική καλλιεργείται μόνη της και σε συνδυασμό με άλλα ψυχανθή ή αγρωστώδη. Μπορεί να αναπτυχθεί με επιτυχία μετά από οποιαδήποτε καλλιέργεια, αρκεί να υπάρχει αρκετός χρόνος για την προετοιμασία της κατάλληλης σποροκλίνης και η προηγούμενη καλλιέργεια να αφήνει το χωράφι καθαρό από ζιζάνια.

Η μηδική με την παραμονή της για 4-5 έτη στον αγρό, βελτιώνει τη δομή και την υφή του εδάφους με το πλούσιο ριζικό της σύστημα και εμπλουτίζει το έδαφος τόσο με οργανική ουσία με τα υπολείμματα που αφήνει (ρίζες, πεσμένα φύλλα, τμήματα βλαστών) όσο και με άζωτο λόγω της αζωτοδέσμευσης. Επίσης με το βαθύ ριζικό σύστημα που διαθέτει, αξιοποιεί και τα θρεπτικά στοιχεία που βρίσκονται στα βαθύτερα στρώματα του εδάφους. Ένα μέρος δε από αυτά παραμένει στην επιφάνεια του εδάφους με την αποσύνθεση των φυτικών υπολειμμάτων της και προσλαμβάνεται από τις επόμενες καλλιέργειες. Έτσι, η μηδική αποτελεί καλό προηγούμενο για σχεδόν όλες τις καλλιέργειες, εκτός από εκείνες που δεν χρειάζονται πολύ άζωτο στο έδαφος.

Ένα μειονέκτημα της ξηρικής μηδικής είναι η εξάντληση της υγρασίας του εδάφους σε μεγάλο βάθος, οπότε μπορεί να υποφέρουν οι βαθύρριζες, μη αρδευόμενες καλλιέργειες, που πιθανόν να ακολουθήσουν.

Τα μορφολογικά και φυσιολογικά χαρακτηριστικά της μηδικής της επιτρέπουν να αναπτύσσεται σε διάφορες συνθήκες υγρασίας στο έδαφος.

Οι μεγαλύτερες αποδόσεις σπόρου από τη σποροπαραγωγική καλλιέργεια λαμβάνονται όταν με την ακολουθούμενη πρακτική άρδευσης τα φυτά δεν στερούνται νερού, αλλά παρουσιάζουν μία αργή, συνεχή ανάπτυξη καθ' όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου.

Η χρησιμοποίηση καθαρού σπόρου, η επιλογή καθαρών από ζιζάνια αγρών και η σωστή προετοιμασία του εδάφους συμβάλλουν σημαντικά στον περιορισμό των ζιζανίων κατά την εγκατάσταση της μηδικής.

Σε ό, τι αφορά στη χορτοδοτική καλλιέργεια η ποιότητα του παραγόμενου χόρτου είναι ανώτερη όταν η μηδική συγκομίζεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης. Η διατήρηση του φυλλώματος αποτελεί προτεραιότητα στην παραγωγή σανού καλής ποιότητας. Ο θερισμός της μηδικής γίνεται με κοινά χορτοκοπτικά μηχανήματα, ελκόμενα με γεωργικούς ελκυστήρες (τρακτέρ).  

Φωτογραφίες: Γιώργος Κ. Κοτρώτσος