Τοποθέτηση δολωμάτων μυοκτονίας σε φρεάτια

Πέμπτη 13 Ιανουαρίου 2022

Εργασίες σε φρεάτια και τοποθέτηση δολωμάτων μυοκτονιών από ιδιωτικό Συνεργείο Απολυμάνσεων που συνεργάζεται με το τμήμα Αγροτικής Παραγωγής του δήμου Αγρινίου, πραγματοποιήθηκαν σήμερα μετά από συνεννόηση με την Κοινότητα Καλυβίων.

Οι εργασίες μυοκτονίας αφορούν στη μείωση και στον έλεγχο του αριθμού των τρωκτικών με στόχο τη διατήρηση της υγιεινής και την προστασία των πολιτών. Οι μυοκτονίες είναι αναγκαίες σε φρεάτια, εγκαταλειμμένα κτίρια αλλά και σε σχολεία και δημοτικά κτίρια που διαπιστώνεται πρόβλημα.

Να σημειώσουμε ότι, κατά την μυοκτονία χρησιμοποιούνται ετοιμόχρηστα αντιπηκτικά σκευάσματα στη μορφή δολωμάτων κέρινων κύβων με τρύπα, λόγω της ανθεκτικότητας τους στο υγρό περιβάλλον (φρεάτια, υπόνομοι, ακάλυπτοι χώροι κλπ). Οι επεμβάσεις στα φρεάτια αυτά θα επαναλαμβάνονται ανά έτος.

Οι εργασίες περιλαμβάνονται στο έργο με τίτλο: «Μυοκτονίες-Απεντομώσεις-Κωνωποκτονία» της Δ/νσης Τοπικής Οικ. Ανάπτυξης, τμήμα Αγροτικής Παραγωγής, του Δήμου Αγρινίου και η σύμβαση με τον ιδιώτη ισχύει για 2 έτη.