Συνεδριάζει την Δευτέρα στο Αγρίνιο, το Περιφερειακό Συμβούλιο

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

Με πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη τη γνωμοδότηση επί της Μελέτης για το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας, στον Αχελώο, της ΔΕΗ, συνεδριάζει την Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 15:00 στο Παπαστράτειο Μέγαρο Αγρινίου, το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας.

Υπενθυμίζεται ότι το Υδροηλεκτρικό Έργο Μεσοχώρας τέθηκε στην συνεδρίαση της  Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων, η οποία με ομόφωνη απόφασή της παρέπεμψε την γνωμοδότηση για την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων στο Περιφερειακό συμβούλιο, εξαιτίας της σοβαρότητας του θέματος.  

Πιο συγκεκριμένα για το 1ο θέμα αναφέρεται: Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του έργου: «Υδροηλεκτρικό Έργο (ΥΗΕ) Μεσοχώρας, στον ποταμό Αχελώο, Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων», της εταιρείας ΔΕΗ Α.Ε. (ΠΕΤ 2104521717) με εισηγητή τον Πρόεδρο Επιτροπής Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας κ. Δημητρογιάννη Λάμπρο, Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας.

Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί, με όλα τα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, με ταυτόχρονη δυνατότητα τηλεδιάσκεψης (e:Presence.gov.gr).

Θα μεταδοθεί απ΄ευθείας μέσω υπηρεσίας live streaming από τον σύνδεσμο: https://youtu.be/dM8klB19kDA

Για το 1ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης μπορείτε να δείτε την μελέτη στον σύνδεσμο:

https://owncloud.pde.org.gr/owncloud/index.php/s/AVSWzsZIKUKFJtd