Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Καλυβίων

Πέμπτη 6 Μαΐου 2021

Σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Καλυβίων, παρακαλούνται όλα τα μέλη να προσέλθουν στο γραφείο του οργανισμού και να προσκομίσουν το ΑΦΜ τους, καθώς είναι απαραίτητο για το «περιβαλλοντικό τέλος», που θα υπολογιστεί φέτος για πρώτη φορά.

Όπως επισημαίνεται από τον οργανισμό, δεν θα δοθεί νερό άρδευσης στους ενδιαφερόμενους εφόσον δεν θα υπάρχει καταχωρημένο το ΑΦΜ τους.

Να αναφέρουμε ότι, «περιβαλλοντικό τέλος», είναι η οικονομική συνεισφορά του τελικού χρήστη (αγρότη) ανά κυβικό μέτρο καταναλωθέντος ύδατος, που αντιστοιχεί στο περιβαλλοντικό κόστος και στο κόστος πόρου, που θα το τεκμηριώσει ο φορέας άρδευσης (ΟΕΒ -ΤΟΕΒ).