Διοργάνωση 3ου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού στο Καινούργιο

Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021

Η Αρχαιολογική – Ιστoρική – Λαoγραφική Εταιρεία Θεστιέων διοργανώνει το 3ο Συνέδριο Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού με θέμα «Η Τριχωνία και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821 – Ο δικός μας τόπος» στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου στις 3, 4 & 5 Σεπτεμβρίου 2021.

Αναλυτικά η προκήρυξη και το πρόγραμμα των παράλληλων εκδηλώσεων:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 1821-ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΘΕΣΤΙΕΩΝ

«πί τ 200η πετεί τς παλιγγενεσίας το θνους μας (1821-2021)»

1821 «και… Ελλάς Ανέστη»

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

«Η Τριχωνία (Βραχώρι, Απόκουρο, Παρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821.–Ο δικός μας τόπος»

Η Αρχαιολογική – Ιστορική – Λαογραφική Εταιρεία Θεστιέων μετά την επιτυχημένη πραγματοποίηση δύο μέχρι τώρα Διεθνών Ιστορικών Συνεδρίων Τοπικής Ιστορίας και Πολιτισμού (9-10-11 Ιουνίου 2012 & 14-15 Μαΐου 2016) διοργανώνει το 3ο Συνέδριο με θέμα «Η Τριχωνία (Βραχώρι, Απόκουρο, Παρακαμπύλια και Ζυγός) και άπασα η Αιτωλία στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης κατά τα προεπαναστατικά, επαναστατικά και μετεπαναστατικά χρόνια του 1821–Ο δικός μας τόπος» στο Καινούργιο του Δήμου Αγρινίου στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου 2021.

Σκοπός του Συνεδρίου

Η Εταιρεία μας μπροστά στην πανεθνική πρόταση – πρόσκληση για τον επετειακό εορτασμό της Επανάστασης του 1821 αποφάσισε να διοργανώσει ένα Ιστορικό Συνέδριο για τους εξής κυρίως λόγους:

• Για να αναδειχθεί ο ρόλος που διαδραμάτισε ο δικός μας τόπος και οι άνθρωποί μας σε εκείνα τα δύσμοιρα προεπαναστατικά, αλλά και δοξασμένα επαναστατικά χρόνια, που πλήρωσαν ακριβά τη νευραλγική γεωγραφική τους θέση.

• Για να φανεί ποιο είναι το μερτικό μας από κείνη τη δόξα, μα και ποιο κόστος σε ζωές – και όχι μόνο – καταβάλαμε εμείς εδώ, στο δικό μας τόπο, την Τριχωνία και την ευρύτερη Αιτωλία. Τοιουτοτρόπως, θα αναδειχθούν κυρίως άγνωστα και θαμμένα, από την αχλύ της ιστορικής λήθης, ονόματα αγωνιστών, ανθρώπων του τόπου μας, οι οποίοι συνέβαλαν στην πραγμάτωση κορυφαίων συμβάντων πανελληνίως και θυσιάστηκαν στον Αγώνα για την ελευθερία της Ελλάδας, μια αποκατάσταση για την ανεκτίμητη προσφορά τους . Έτσι, για μην ξεθωριάζει η ιστορία μας και να μένει η Ελλάδα στο εδώθε φωτεινό της μέρος.

• Κι ακόμα, για να αμβλύνουμε τα μίση ένθεν και ένθεν του Αιγαίου, αφού εμείς οι δύο γείτονες λαοί, έχουμε ηθική υποχρέωση απέναντι στην ιστορία να ζήσουμε εδώ στις πατρίδες μας ειρηνικά και προκομμένα, κάνοντας μάλιστα την υπέρβαση στις όποιες σκοπιμότητες των συγκρουόμενων συμφερόντων στην περιοχή μας. Όλα τούτα, λοιπόν, έχουν να κάνουν με την ιστορική ταυτοποίηση του τόπου μας για λογαριασμό ιδιαίτερα των νέων γενεών που έρχονται.

• Τέλος, για την επιτυχία του συνεδρίου η εταιρία μας έχει βάλει φιλόδοξα τον πήχυ ψηλά, βασισμένη: στη μέγιστη επιστημονική του στελέχωση, στην άρτια οργανωτική του συγκρότηση, στην πρωτότυπα προσεγμένη θεματολογία και κυρίως, στην παλλαϊκή ζώσα συμμετοχική συνέργεια των θεσμικών και κοινωνικών φορέων της περιοχής μας. Όλα τούτα προσδίδουν στο συνέδριό μας τη μοναδικότητα στο χώρο της Δυτικής Ρούμελης, όπου εκτιμούμε πως υπάρχουν «αθέατες» εισέτι ιστορικές πλευρές, που αναμένουν τούτη την ευκαιρία για να έρθουν στο φως.

ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Α. ΠΡΟΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

Ι. Ανθρωπογεωγραφία της περιοχής μας

• Τα χωριά μας (ορεινά-πεδινά)

• Πληθυσμός

• Κέντρα, πόλεις και οθωμανική εξουσία στην περιοχή

• Τουρκοχώρια & μεικτά χωριά

• Σχέσεις Ελλήνων–Τούρκων–Εβραίων–Αλβανών

ΙΙ. Δυναστικό περιβάλλον επί Τουρκοκρατίας

• Οικονομία: Γεωκτησία–γεωχρησία–καλλιέργεια–φόροι

• Δίκαιο: Απονομή

• Τα γράμματα και οι Τέχνες-επίδραση στη γλώσσα–ήθη–έθιμα

• Διοίκηση–Τοπική Αυτοδιοίκηση–Δημογέροντες–Κοινότητες-Συντεχνίες

• Καταπίεση–Βία–Δικαιώματα–Παιδομάζωμα

• Οι Μπέηδες του τόπου μας

ΙΙΙ. Η Εκκλησία–Τα μοναστήρια–Ο πατρο-Κοσμάς στον τόπο μας

IV. Aρματολοί–Κλέφτες–Βιλαέτια–Άρματα–Φιλικοί–Βεκίληδες–Ανταγωνισμοί

V. Προεπαναστατικά τοπικά γεγονότα

VI. Ο Αλή πασάς–Νέο status quo στον τόπο μας–Φυτώριο Αγωνιστών

VII. Σούλι–Σουλιώτες–διασπορά τους στη Δυτική Ρούμελη

VIII.Βαρβαρικές επιδρομές στον τόπο μας

IX. Οι περιηγητές στον τόπο μας

Β. ΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ ΧΡΟΝΙΑ

• Το status των αρμάτων την ώρα μηδέν (0): Καπεταναίοι–Νταϊφάδες–Μπουλουκτσήδες – Οργάνωση & Συντήρηση των αρμάτων

• Η επανάσταση στον τόπο μας–Η κήρυξη-Μικρά και κορυφαία επαναστατικά γεγονότα στην περιοχή κατά την περίοδο 1821-1829 – Η συμμετοχή των ντόπιων στον Αγώνα–Οι θυσίες τους– Η Απελευθέρωση

• Η Εκκλησία, τα Μοναστήρια και ο ρόλος τους στην Επανάσταση 1821 «και… Ελλάς Ανέστη»

• Η απαλλαγή της υπαίθρου–Πόλεις-οχυρά Τούρκων

• Τα οικονομικά του Αγώνα κατά τόπους–ονοματολογία

• Γερουσία Δυτικής Χέρσου Ελλάδας–Εθνοσύμβουλοι περιοχής–Ανταγωνισμοί–Έριδες και Εμφύλιοι Καπεταναίων–Πολιτικών στην περιοχή της Τριχωνίας & Αιτωλίας

• Ο Τύπος του Αγώνα

• Δημώδη ηρωικά τραγούδια

• Μορφές και προσωπικότητες που αναδείχθηκαν στον Αγώνα του Εικοσιένα

• Η Τέχνη για το 1821: Προσωπογραφίες καπεταναίων–ηρώων, γκραβούρες και πίνακες από σύγχρονους με την εποχή και μεταγενέστερους καλλιτέχνες στον Ελλαδικό & Ευρωπαϊκό χώρο

• Φιλέλληνες στη Δυτική Στερεά Ελλάδα

• Το Ιδεολογικό υπόβαθρο του Αγώνα: Μορφές της Δυτικής Ρούμελης

Γ. ΜΕΤΕΠΑΝΑΣΤΑΤΙΚΑ

(Απολογισμός-Συνέπειες του Αγώνα)

1. Επιτροπές εκδουλεύσεων (Από ΓΑΚ)

• Οικονομικές προσφορές: καταγραφή κατά τόπους

• Αγωνιστές, πεσόντες, αιχμάλωτοι-καταγραφή ονομάτων κατά τόπους

• Κατεστραμμένοι-Ωφελημένοι-Αδικημένοι-Ληστεία

2. Κοινωνικά κατάλοιπα–Επιρροές της Τουρκοκρατίας–Περιουσίες–Κιτάπια (Ταπί)–Τζάκια –νέα κοινωνική διαστρωμάτωση

3. Οι Εθνικές γαίες

4. Διοίκηση–Ανθρωπογεωγραφία μέχρι τον Καποδίστρια–Εθνοσυνελεύσεις

• Τοπική Αυτοδιοίκηση: Εκλογές–Δημαρχοκρατία–Τοπαρχία

• Επιρροές του Καποδιστριακού έργου στην κοινωνία, την εκκλησία και την παιδεία

• Η Βαυαροκρατία και η Οθωνική περίοδος ως τα 1862 (Απόλυτος & Συνταγματική Μοναρχία)

4. Δημογραφικό-Μετακινήσεις πληθυσμών

• Ορεινά–πεδινά

5. Λογοτεχνικές αναπαραστάσεις της δράσης των αγωνιστών του 1821

6. Προφορική Ιστορία: Από στόμα σε στόμα (προφορικές αφηγήσεις ηλικιωμένων, όπως τις παρέλαβαν από τους προγενέστερους σχετικά με τα τρία θεματικά πεδία).

7. Μνημεία του Αγώνα στη Δυτική Στερεά Ελλάδα

8. Συμβατικές και αντισυμβατικές θεωρήσεις στην καταγραφή της ιστορίας του Εικοσιένα.

9. Προκήρυξη για τη συγγραφή σχολικών εγχειριδίων της Τοπικής Ιστορίας του νομού μας ανά βαθμίδα εκπαίδευσης.

2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

2.1. Τόπος και ημερομηνία διεξαγωγής του Συνεδρίου

Το Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στη Δημοτική Ενότητα Καινουργίου του Δήμου Αγρινίου, (5 χλμ έξω από την πόλη του Αγρινίου), στις 3-4-5 Σεπτεμβρίου 2021.

*Σε περίπτωση που δεν θα επιτρέπουν οι συνθήκες της πανδημίας, ο τρόπος διεξαγωγής και παρακολούθησης του συνεδρίου θα γίνει αποκλειστικά μέσω διαδικτύου στις ίδιες ημερομηνίες.

2.2. Συμμετοχή στο Συνέδριο με εισήγηση

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να αποστείλουν περίληψη, η οποία θα τεθεί στην κρίση της Επιστημονικής Επιτροπής με τη μέθοδο blind reviewing.

Διάρκεια εισήγησης 20 λεπτά.

Ημερομηνία και ηλεκτρονική διεύθυνση αποστολής περίληψης:

Οι περιλήψεις πρέπει να αποσταλούν μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021 ταυτόχρονα στις παρακάτω δύο ηλεκτρονικές διευθύνσεις: aristola1999@ gmail.com & apostolosve@yahoo.gr.

Επίσης, όσοι αδυνατούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά τα κείμενά τους μπορούν να απευθύνονται στα τηλέφωνα: 6946-597923 & 6977-019710.

Οδηγίες Υποβολής Περίληψης

Στην περίληψη θα περιλαμβάνονται τα εξής:

α) Τίτλος, β) Όνομα συγγραφέα, Ιδιότητα-ηλεκτρονική διεύθυνση, γ) Θεματικός άξονας, δ) Κείμενο περίληψης έκτασης έως 300 λέξεις, ε)

Λέξεις-κλειδιά.

Η οριστική αποδοχή της περίληψης από την Επιστημονική Επιτροπή

του Συνεδρίου θα ανακοινωθεί έως 31 Μαρτίου 2021.

2.3. Τελική Υποβολή του κειμένου

Οι εισηγητές καλούνται να παραδώσουν την επιστημονική ανακοίνωσή τους για δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου έως 30 Ιουνίου 2021.

Η υποβολή των εισηγήσεων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυ- δρομείου και στις δύο διευθύνσεις: aristola1999@gmail.com & apostolosve@yahoo.gr. Επισημαίνεται ότι μετά την αποδοχή των περιλήψεων από την Επιτροπή Κριτών, θα ακολουθήσει ειδική ενημέρωση των εισηγητών για τις προδιαγραφές του κειμένου τους.

ΠΑΡΑΛΛΗΛΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

1. Σχολεία: Εργαστήρια Δημιουργικής Γραφής και Διαγωνισμός καλλιτεχνικής εργασίας ή καλλιτεχνήματος για τους ήρωες και την Επανάσταση του 1821 (Ποίηση, πεζός λόγος, μουσική, ζωγραφική,γλυπτική κ.α.) για μαθητές των Γυμνασίων & Λυκείων της Π.Ε. Αιτωλ/νίας.

2. Μουσικο–χορευτική εκδήλωση–βραδιά (ηρωικά δημοτικά τραγούδια, χορευτικό συγκρότημα, χορωδία Ορφέα Αγρινίου, Μουσικό Σχολείο Αγρινίου).

3. Βράβευση καλλιτεχνημάτων καθώς και ιστορικών δημιουργών–συγγραφέων του τόπου μας για το 1821.

4. Θεατρικό μονόπρακτο από κορυφαίο ηθοποιό.

5. Μουσειακή γωνιά του Συνεδρίου με εκθέματα του Αγώνα του 1821. (δανεισμός από φορείς και πολίτες που έχουν στην κατοχή τους κειμήλια).

Πηγή: kainourgiopress.blogspot.com