Έναρξη κυνηγετικής περιόδου από τις 20 Αυγούστου

Κυριακή 2 Αυγούστου 2020

Η διάρκεια της κυνηγετικής περιόδου καθορίζεται και φέτος από 20 Αυγούστου 2020 μέχρι 28 Φεβρουαρίου 2021, ενώ ξεκίνησε ήδη η έκδοση των αδειών από τους κυνηγετικούς συλλόγους όλης της χώρας, μετά τη δημοσίευση στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και των τριών αποφάσεων (ρυθμίσεις θήρας, καθορισμός τελών και καθορισμός συνδρομών κυνηγετικών οργανώσεων), όπως καθορίστηκαν και φέτος από τις δασικές υπηρεσίες του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κωστής Χατζηδάκης υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις για τη ρύθμιση της θήρας στη χώρα μας: Ρυθμιστική απόφαση για τη θήρα, καθορισμό των συνδρομών των κυνηγών στις κυνηγετικές οργανώσεις και τα τέλη που καταβάλλονται υπέρ Δημοσίου, ενώ προηγήθηκαν συναντήσεις και αξιολόγηση των προτάσεων που είχαν υποβάλει οι περιβαλλοντικοί φορείς, οι κυνηγετικές οργανώσεις, οι καθ’ ύλην αρμόδιες δασικές υπηρεσίες των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων και η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης.

Για τα τέλη και τις συνδρομές των κυνηγετικών οργανώσεων οι επιβαρύνσεις των κυνηγών έμειναν στα περσινά επίπεδα, που είναι από τα χαμηλότερα της Ευρώπης. Και αυτό, γιατί το κυνήγι στη χώρα μας παραμένει λαϊκή ενασχόληση για την αρωγή της αγροτικής παραγωγής, σε αντίθεση με την υπόλοιπη Ευρώπη που αποτελεί δραστηριότητα της μεγαλοαστικής τάξης (με εξαίρεση τη Γαλλία).

Σε ότι αφορά τα θηράματα, η μόνη αλλαγή που έγινε σε σχέση με την περσινή περίοδο είναι η μείωση των κυνηγετικών εξορμήσεων της πέρδικας κατά μια ημέρα την εβδομάδα στη Χίο. Δηλαδή, αντί για Τετάρτη – Σάββατο – Κυριακή, το κυνήγι της πέρδικας θα επιτρέπεται μόνο Σάββατο και Κυριακή.

Ο αρμόδιος υπουργός για τη θήρα Κωστής Χατζηδάκης δεν προχώρησε σε μείωση του ορίου κάρπωσης του τρυγονιού, αν και οι πιέσεις από τις ΜΚΟ ήταν πολύ μεγάλες. Βασίστηκε στις επικαιροποιημένες και έγκυρες μελέτες της ΚΣΕ και δεν προχώρησε σε μείωση του ορίου κάρπωσης.

 

Το κυνήγι απαγορεύεται τόσο στις περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί Δασικές Απαγορευτικές Αποφάσεις Κυνηγίου, λόγω πυρκαγιών τα προηγούμενα έτη, αλλά ισχύουν και σε όσες περιοχές έχουν εκδοθεί πρόσφατα για φετινές πυρκαγιές ή πρόκειται να εκδοθούν σχετικές αποφάσεις τους επόμενους μήνες.

Επίσης, σε περιοχές που λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού δημιουργούνται αρνητικές για τα θηράματα συνθήκες επιβίωσης απαγορεύεται το κυνήγι, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 258 του ν.δ. 86/1969.

Για την ισχύ της απαγόρευσης θήρας λόγω παρατεταμένων χιονοπτώσεων ή ολικού παγετού απαιτείται η έκδοση από την οικεία δασική αρχή, με βάση την παρούσα ρύθμιση ειδικότερης για το θέμα αυτό Δ.Α.Δ., στην οποία θα προσδιορίζονται τα όρια και ο χρόνος διάρκειας της απαγόρευσης και αφού προηγηθεί εκτίμηση της επικρατούσας κατάστασης.

Τέλος, από τις διατάξεις της ετήσιας απόφασης κυνηγίου, όχι μόνο δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού Προϋπολογισμού, αλλά αντιθέτως το κράτος εισπράττει πάνω από 5.000.000 ευρώ από τα τέλη έκδοσης των αδειών, τα οποία αποδίδονται στο Πράσινο Ταμείο.

Σε ό,τι αφορά την εκγύμναση των κυνηγετικών σκύλων, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο στους περιορισμένους χώρους εκγύμνασης που καθορίζονται από τις δασικές Αρχές και απαγορεύεται οπουδήποτε αλλού…

Προς αποφυγή ατυχημάτων κατά τη διάρκεια του κυνηγίου αγριογούρουνου, λαγού, μπεκάτσας και ορτυκιού, οι κυνηγοί υποχρεούνται να φέρουν στον κορμό του σώματός τους ένδυμα φωσφορίζοντος χρώματος πορτοκαλί (αποκλειόμενης απλής λωρίδας), ορατό από κάθε οπτική πλευρά, προς αποφυγή ατυχημάτων.

Στα περσινά επίπεδα τα τέλη προς το Πράσινο Ταμείο

Στα ίδια επίπεδα θα διατηρηθούν και φέτος τα τέλη των κυνηγών προς το Πράσινο Ταμείο. Με Κοινή Υπουργική Απόφαση των αναπληρωτών υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος -ανάλογα με τη χωρική εμβέλεια της άδειας θήρας- τα τέλη θα καθοριστούν στα ίδια επίπεδα με πέρυσι. Δηλαδή:

• 10 ευρώ για την τοπική άδεια (χωρικά όρια νομού)

• 30 ευρώ για την περιφερειακή άδεια (χωρικά όρια κυνηγετικής ομοσπονδίας) και

• 60 ευρώ για τη γενική άδεια θήρας (όλη η χώρα). Ελαφρά αυξημένες θα είναι οι εισφορές των κυνηγών προς τις αναγνωρισμένες και συνεργαζόμενες με το υπουργείο Περιβάλλοντος κυνηγετικές οργανώσεις, οι οποίες καθορίζονται στα 65 ευρώ ανά κυνηγό.

Από το ποσό αυτό:

• 5 ευρώ κατανέμονται στις κυνηγετικές ομοσπονδίες

• 14,9 ευρώ κατανέμονται στους κυνηγετικούς συλλόγους

• 45,1 κατανέμονται στην Κυνηγετική Συνομοσπονδία Ελλάδας, η οποία έχει και την υποχρέωση της εύρυθμης λειτουργίας της ομοσπονδιακής θηροφυλακής. Υπενθυμίζεται ότι οι κυνηγετικοί σύλλογοι και οι ομοσπονδίες πρέπει να δαπανούν ποσό μεγαλύτερο του 50% από τις παραπάνω εισφορές και τα τέλη σε φιλοθηραματικές δράσεις, ενώ για την κυνηγετική συνομοσπονδία αυτή η υποχρέωση ανέρχεται στο υψηλότατο ποσοστό του 95% των εσόδων της.