Νέα παράταση για τα σχέδια βελτίωσης

Τρίτη 24 Απριλίου 2018

Νέα παράταση δίνει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΥΠΑΑΤ) για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης. Συγκεκριμένα, υπογράφηκε τροποποίηση της πρόσκλησης του Υπομέτρου 4.1 (Σχέδια Βελτίωσης) με σκοπό την ενσωμάτωση των αλλαγών που έχουν προέλθει από την τροποποίηση του θεσμικού του πλαισίου, όπως ανακοίνωσε το υπουργείο.

Σύμφωνα με το υπουργείο, με δεδομένο ότι και σε πέντε Περιφέρειες της Χώρας παράλληλα με την προκήρυξη των σχεδίων βελτίωσης βρισκόταν σε ισχύ και πρόκληση υποβολής προτάσεων για το Υπομέτρο 6.1 (Νέοι Γεωργοί) προκειμένου να διευκολυνθούν οι υποψήφιοι νέοι αγρότες και στην υποβολή προτάσεων ένταξης στα σχέδια βελτίωσης χορηγείται παράταση των ημερομηνιών υποβολής.

Επομένως, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων στα σχέδια βελτίωσης ορίζεται ως ακολούθως:

- του πρώτου σταδίου της αίτησης, ορίζεται η 05/06/2018.

- αιτημάτων για τη θεώρηση εγγράφων, τη χορήγηση βεβαιώσεων κ.λ.π. στις ΔΑΟΚ καθορίζεται η 18/06/2018.

- του δευτέρου σταδίου της αίτησης ορίζεται η 05/07/2018.

- του φυσικού φακέλου ορίζεται η 20/07/2018.

Επίσης, παράταση έως τις 9 Ιουλίου για την υποβολή αιτήσεων στήριξης για ένταξη στο Μέτρο 9 «Σύσταση Ομάδων και Οργανώσεων Παραγωγών» του ΠΑΑ 2014-2020, έδωσε με τροποποιητική απόφαση το ΥΠΑΑΤ.

Πηγή: ypaithros.gr