Ημερίδα με θέμα:«Σύνδεση Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας» στο Αγρίνιο

Παρασκευή 8 Δεκεμβρίου 2023

Τα Τμήματα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων και Αειφορικής Γεωργίας, ο Δήμος Αγρινίου, το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας και ο Σύνδεσμος Επιχειρηματιών Ν. Αιτωλοακαρνανίας, συνδιοργανώνουν τη Δευτέρα 11/12/2023 και ώρα 18:30 στο Αμφιθέατρο των Τμημάτων Αγρινίου ημερίδα με θέμα: «Σύνδεση Ακαδημαϊκής Κοινότητας και Τοπικής Επιχειρηματικότητας».

Το πρόγραμμα της ημερίδας:

18:30 – Προσέλευση, Χαιρετισμοί

19:00 – Μέρος Α’: Παρουσίαση των Τμημάτων του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αγρίνιο και του Συνδέσμου Ε.Ν.Α.

1. Γεώργιος Κεχαγιάς, Καθηγητής, Κοσμήτορας Σχολής Γεωπονικών Επιστημών: Παρουσίαση Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων

2. Νικόλαος Κούτσιας, Καθηγητής, Πρόεδρος Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας: Παρουσίαση Τμήματος Αειφορικής Γεωργίας

3. Γεώργιος Τσιαβίκος, Πρόεδρος Συνδέσμου Ε.Ν.Α.: Παρουσίαση Συνδέσμου Ε.Ν.Α.

19:30– Μέρος Β’: Αξιοποίηση της Ακαδημαϊκής Γνώσης από την Τοπική Επιχειρηματικότητα

1. Ορέστης Κωνσταντινίδης, Οικονομολόγος-Σύμβουλος Επιχειρήσεων, Μέλος Δ.Σ. Συνδέσμου Ε.Ν.Α.: Τοπική επιχειρηματικότητα και δίαυλοι επικοινωνίας με την Πανεπιστημιακή κοινότητα.

2. Αθανασία Μαυρομμάτη, Επικ. Καθηγήτρια: Σύνδεση της Ακαδημαϊκής Έρευνας με την Τοπική Επιχειρηματικότητα

3. Ευάγγελος Ψωμάς, Αν Καθηγητής: Πρότυπα Συστήματα Διαχείρισης στην Εφοδιαστική Αλυσίδα Τροφίμων. Διαβατήρια εισόδου στις αγορές

4. Γεώργιος Τσιάμης, Καθηγητής – Δρ. Παναγιώτα Σταθοπούλου, Ερευνήτρια: Βιοτεχνολογία και Επιχειρηματικότητα στην Αιτωλοακαρνανία

5. Άρης Γιαννακάς – Νικόλαος Ανδρίτσος, Επικ. Καθηγητές: Διαγωνισμός Ecotrophelia -Ένα απτό παράδειγμα σύνδεσης της ακαδημαϊκής έρευνας και της τοπικής επιχειρηματικότητας

20:30 – Μέρος Γ’: Συζήτηση