ΕΠΣ Αιτωλ/νίας: Έκτακτη Γενική Συνέλευση στις 27 Δεκεμβρίου

Σάββατο 2 Δεκεμβρίου 2023

Την Τετάρτη 27 Δεκεμβρίου και ώρα 17.00 μ.μ. στην αίθουσα της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (Μεσολόγγι, Οδός Κύπρου) θα πραγματοποιηθεί έκτακτη Γενική σΣνέλευση των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της ΕΠΣ Αιτωλοακαρνανίας με τα εξής θέματα:

– Eκλογή Γραμματέα Γενικής Συνέλευσης

– Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων

– Τροποποίηση καταστατικού Ενώσεως

Η ανακοίνωση αναφέρει επίσης ότι:

Τα σωματεία-μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως μέχρι καί την 23/12/2023 και ως την 12η ώρα, το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε. Τα γραφεία της Ενώσεως την ημέρα αυτή θα είναι ανοικτά από 10:00 έως 12:00 (άρθρο 21 παμ. 3 Καταστατικού). Η κατάθεση γίνεται δεκτή και με e-mail μέσα στις παραπάνω προθεσμίες.

Οι ειδικοί πληρεξούσιοι θα πρέπει να είναι μέλη του_Διοικητικού Συμβουλίου του σωματείου που εκπροσωπούν.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η έκτακτη Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2023 και ώρα 18:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).    

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δε συζητιούνται.

Το υπό ψήφιση τροποποηιμένο καταστατικό αποστέλλεται σε CD.