Εκδήλωση διαβούλευσης για τη Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου

Σάββατο 18 Νοεμβρίου 2023

Την Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 12.00 στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης εκδήλωση διαβούλευσης για τη Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (Σ.Β.Α.Α.) του Δήμου Αγρινίου.

Όλοι οι ενδιαφερόμενοι πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς μπορούν να συμμετέχουν στη διαμόρφωση του σχεδίου που θα συμβάλει στην ώθηση της τοπικής οικονομικής και της κοινωνικής ανάπτυξης. Το τελικό σχέδιο της επικαιροποιημένης Στρατηγικής ΒΑΑ Αγρινίου θα συνταχθεί από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης σε συνεργασία με τις υπηρεσίες του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη τα σχόλια, επισημάνσεις και προτάσεις των πολιτών και φορέων.

Το έργο επικαιροποίησης της Στρατηγικής ΒΑΑ χρηματοδοτείται από πόρους του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-20» (Άξονας Προτεραιότητας «Τεχνική Βοήθεια ΕΤΠΑ», Κωδικός ΟΠΣ: 5201206).

Το πρόγραμμα της εκδήλωσης:

Εκδήλωση Διαβούλευσης

Τρίτη 21 Νοεμβρίου 2023

Αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου (Αναστασιάδη 1, Αγρίνιο)

Συντονισμός: Δ. Άσπρος CE O Data Consultants

12.00 – 12.15 Προσέλευση – εγγραφές

12.15-12.45  Χαιρετισμοί

• Γ. Παπαναστασίου, Δήμαρχος Αγρινίου

• Ν. Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας

12.45 -13.00 Όραμα, Στόχοι και Άξονες Προτεραιότητας της νέας Στρατηγικής

• Β. Κασιώλας, Σύμβουλος Περιφ. Ανάπτυξης, Data Consultants

13.00 -13.15 Η σημασία των Στρατηγικών ΒΑΑ: Κατευθύνσεις για την Στρατηγική ΒΑΑ του Δήμου Αγρινίου

• Γ. Κατηφόρη, Στέλεχος Μονάδας Α’ ΕΥΔ ΕΠ «Δυτική Ελλάδα»

13.15 -13.45  Τα έργα που εισηγείται ο Δήμος Αγρινίου

• Γ. Ροντήρη, Προϊστ. Τμήματος Προγραμματισμού & Ανάπτυξης, Δήμος Αγρινίου

13.45-15.00 Συζήτηση – τοποθετήσεις φορέων