Στο πρόγραμμα Σχολικών Γευμάτων, το Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων

Τετάρτη 5 Οκτωβρίου 2022

Το Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων Αγρινίου περιλαμβάνεται μεταξύ άλλων εκπαιδευτικών μονάδων, στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» για το σχολικό έτος 2022 – 2023 με βάση την Κοινή Απόφαση της Υφυπουργού Παιδείας & Θρησκευμάτων και της Υφυπουργού Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 5151/4-10-2022).

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά και θα ξεκινήσει τη δεύτερη εβδομάδα του Οκτωβρίου, στις 1.629 σχολικές μονάδες που αναφέρονται στο ΦΕΚ.

Δείτε τα σχολεία του δήμου Αγρινίου που θα διανέμονται Σχολικά Γεύματα, στους παρακάτω πίνακες:

Δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ:

https://www.especial.gr/wp-content/uploads/2022/10/fek-b-5151-4-10-2022.pdf