Η εγκύκλιος του τοποτηρητή Ιερόθεου για τα μέτρα στους ναούς της Αιτωλίας και Ακαρνανίας

Παρασκευή 14 Ιανουαρίου 2022

O τοποτηρητής της Μητρόπολης Αιτωλίας & Ακαρνανίας, Μητροπολίτης Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου, κ. Ιερόθεος ζητά με εγκύκλιο του αυστηρή τήρηση των αποφάσεων της Ιεραρχίας της Ελλάδος. Δείτε την εγκύκλιο που κοινοποιήθηκε από την Μητρόπολη Αιτωλίας και Ακαρνανίας:

Πρς

τούς Πανοσιολ. εροκήρυκας, τούς Αδεσιμ. φημερίους καί τά γουμενοσυμβούλια τς ερς Μητροπλεως Ατωλίας καί καρνανίας

γαπητοί δελφοί,

πικοινων μαζί σας, διαιτέρως γιά δεύτερη φορά, στερα πό τήν πρώτη πικοινωνία πού εχαμε μέ τήν πρώτη γκύκλιο πού φοροσε λους τούς Κληρικούς, μοναχούς καί λαϊκούς.

Κατά τήν χειροτονία μας στούς βαθμούς τς ερωσύνης στήν πράξη ποδεχθήκαμε τόσο τίς εχές πού νέγνωσε ρχιερεύς πού μς χειροτόνησε, σο καί τήν λη δομή τς κκλησιαστικς εραρχίας, πού σημαίνει τι πρέπει νά χουμε σεβασμό στήν ρθόδοξη κκλησιολογία.

Μέ τήν πρώτη εκαιρία σκέπτομαι νά κάνουμε κατά περιοχή, συνάξεις, γιά νά πικοινωνήσουμε, μως τήν περίοδο ατήν εναι πικίνδυνη κάθε σύναξη καί πρέπει νά προσέξουμε νά τηρομε τά γειονομικά μέτρα. μες δέ ο Κληρικοί πρέπει νά δίνουμε τό καλό παράδειγμα. κίνδυνος εναι παρκτός καί χι ποθετικός.

Βέβαια, ζωή μας εναι στήν πρόνοια το Θεο, λλά ατό δέν μς δίνει τό δικαίωμα νά συμπεριφερόμαστε μελς στό μεγάλο δρο το Θεο, πού εναι βιολογική μας ζωή. Φυσικά, βιολογική ζωή εναι συνάρτηση τς σωτηρίας μας, δηλαδή πιθυμομε νά ζήσουμε γιά νά μετανοήσουμε, νά γαπήσουμε τόν Θεό καί τούς νθρώπους καί νά εσέλθουμε στήν Βασιλεία το Θεο.

πως γνωρίζετε πό τήν θεολογική σας παιδεία καί τήν κκλησιαστική σας ζωή τά πάντα μέσα στήν κκλησία εναι θέμα συνέργειας, μέ τήν ννοια τι Θεός εναι νεργών καί μες πρέπει νά εμαστε ο συνεργοντες. Δέν σχύει, δηλαδή, οτε πόλυτος προορισμός οτε πελαγιανισμός, πού ταλαιπωρε τόν δυτικό Χριστιανισμό, λλά συνέργεια, φο «τό μέν θεό­θεν, τό δέ τς μετέρας σπουδς», κατά τόν ερό Νικόλαο Καβάσιλα.

Μέ τήν εκαιρία ατήν θά θελα νά σς πενθυμίσω τό π’ ριθμ. Πρωτ. 5226/22-11-2021 γκύκλιον Σημείωμα τς ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος, σύμφωνα μέ τό ποο τι ο πιστοί πού πιθυμον νά μετάσχουν στίς ερές κολουθίες, εσερχμενοι στος ερος Ναος, φείλουν:

1. Νά φέρουν προστατευτική μάσκα καί νά τηρον τίς προβλεπόμενες ποστάσεις (1,5 μ. πό τούς λλους πιστούς καί ντός το ερο Ναο νά ντιστοιχ νας πιστός νά 2 τ. μ. το φελίμου χώρου το Ναο), καί

2. Νά χουν μαζί τους τά προβλεπμενα πιστοποιητικά μβολια­σμο διαγνωστικο λέγχου (rapid test μοριακο).

Γιά τούς προσερχομένους στούς ερούς Ναούς « Διαρκής ερά Σνοδος θεωρε τι λεγχος τς συμμορφώσεως τν πιστν», ς πρς τό ν φέρουν τά προβλεπόμενα πιστοποιητικά, «τυγχάνει ξ ντικειμένου δνατος νά διενεργηθ π το προσωπικο τν ερν Ναν, φ᾿ σον α ρμοδιτητες ατο δέν πτονται τς φυλάξεως τς σκήσεως δημοσίας ξουσίας».

ερά Σνοδος πενθυμίζει τήν ποχρέωση διενέργειας, μέ δική τους δαπάνη, δο διαγνωστικν λέγχων (rapid test μοριακο) βδομαδιαίως πό λους τούς διακονοντες στούς ερούς Ναούς (Κληρικούς, εροψάλτες, Νεωκρους κ.λπ. ργαζομένους), ο ποοι δέν χουν μβολιασθ κατά το κορωνοϊο. Τά ποτελέσματα τν διαγνωστικν λέγχων ποχρεονται ο Κληρικοί νά τά ποβάλλουν γκαίρως στήν ερ Μητρόπολη, ν ο πόλοιποι στούς προϊσταμένους τν νοριν τους.

Γιά πορίες διευκρινίσεις νά πευθύνεσθε στά Γραφεα τς ερς Μητροπόλεως.

Εχομαι κατά τόν νέο χρόνο 2022 νά χετε λοι γεία κατ’ μφω, δηλαδή πνευματική καί σωματική, καί νά κφράζετε σέ λη σας τήν ζωή τόν πέρτατο νόμο, πού εναι γάπη στόν Θεό καί τούς νθρώπους.

Μέ θερμές εχές

Ο ΤΟΠΟΤΗΡΗΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο Ναυπάκτου και Αγίου Βλασίου ΙΕΡΟΘΕΟΣ