ΤΟΕΒ Καλυβίων: Νέα Πρόσκληση για Τοπικές Συνελεύσεις

Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021 

Σύμφωνα με νεώτερη ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Καλυβίων καλούνται τα μέλη- κτηματίες του Οργανισμού σε Τοπικές Συνελεύσεις μέσα στον τρέχοντα μήνα, για την ανάδειξη και εκλογή νέων αντιπροσώπων Γενικής Συνέλευσης του ΤΟΕΒ, λόγω λήξεως της 4ετούς θητείας των εκλεγμένων. Δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση:

ΘΕΜΑ: «Νέα Σύγκληση Τοπικών Συνελεύσεων»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο Τ.Ο.Ε.Β Καλυβίων έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις των άρθρων 16 και 17 του από 13-9-59 Ν.Δ «Περί Οργανισμών Εγγείων Βελτιώσεων» όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το άρθρο 2 του195/1963 Ν.Δ.

2.Την υπ΄αριθ. 10698/10-12-86 απόφαση του Νομάρχη Αιτωλ/νίας «Περί τροποποιήσεως του Καταστατικού του Οργανισμού»

3.Τις διατάξεις του άρθρου 10 «Περί Τοπικών Συνελεύσεων» του Καταστατικού.

4.Τις διατάξεις του άρθρου 60 του Ν.Δ 2538/97

5.Τις διατάξεις του με το άρθρο 26 Π.Δ(ΦΕΚ-33 Α /6-3-97)

6.Τις διατάξεις του άρθρου 94 παρ. 5 (3) του Ν.Δ 3852/2010 ( Πρ. Καλλικράτης)

7.Την 18/1-11-2021 απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου «Περί σύγκλησης Τοπικών Συνελεύσεων» για την ανάδειξη και εκλογή νέων αντιπροσώπων στη Γενική Συνέλευση λόγω λήξεως της 4ετούς θητείας των εκλεγμένων.

ΚΑΛΟΥΜΕ

Τα μέλη- κτηματίες του Οργανισμού σε Τοπικές Συνελεύσεις για την εκλογή και για μια τετραετία νέων αντιπροσώπων Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού.

Η Τοπικές Συνελεύσεις θα γίνουν κατά την αναγραφόμενη στον ανωτέρω πίνακα –πρόγραμμα, ημερομηνία ώρα και τόπο και στην περίπτωση που δεν υπάρξει απαρτία μελών των αγροκτημάτων, (για να υπάρχει απαρτία χρειάζεται το μισό και ένας του συνόλου από τους ψήφους του θεωρημένου από τον Ειρηνοδίκη και τον Πρόεδρο και το Γραμματέα του Οργανισμού, Πρόχειρο Κτηματοκατάλογο) η Τοπική Συνέλευση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα, την ίδια ώρα και στον ίδιο τόπο, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση και θα θεωρηθούν ότι βρίσκονται σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, σύμφωνα με το Καταστατικό του Οργανισμού.

Τα μέλη- κτηματίες που ενδιαφέρονται να εκλεγούν ως αντιπρόσωποι, έχοντας και τα τυπικά προσόντα (Αντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας-Βεβαίωση μη οφειλής 2020) πρέπει να υποβάλλουν αίτηση – δήλωση υποψηφιότητας στον Οργανισμό, η οποία πρέπει να κατατεθεί οκτώ (8) ημέρες πριν την ημερομηνία συνεδρίασης της Τοπικής Συνέλευσης, μετά την ανωτέρω ημερομηνία ουδεμία υποψηφιότητα θα γίνεται δεκτή, για λόγους τυπικούς και ουσιαστικούς.

Σύμφωνα δε με την παρ. 4 του άρθρου 25 του από 13-9-59 Β.Δ, το άρθρο 21 του Καταστατικού και το υπ΄αριθ. 5164/18-1-05 έγγραφο του Νομικού Συμβούλου του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δεν δύνανται να εκλεγούν μέλη Δ/κού Συμβουλίου ή Αντιπρόσωποι στην Γενική Συνέλευση υπερήμεροι οφειλέτες από οποιαδήποτε αιτία προς τον Οργανισμό (έχουν δικαίωμα του εκλέγειν αλλά όχι του εκλέγεστε).

Ο αριθμός των Ψήφων για κάθε μέλος καθορίζεται ως εξής:

Από 5 – 20 στρέμματα 1 Ψήφος

Από 21 – 50 στρέμματα 2 Ψήφους

Από 51 και άνω στρέμματα 3 Ψήφους

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

1) Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Αιτ/νίας , Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής

Τμήμα Αγροτικής Οικονομίας, Αγροτικού Εξηλεκτρισμού και Εκμηχάνισης της Γεωργίας Αγρινίου (Οδός Αναπαύσεως-Τ.Κ. 30100 ΑΓΡΙΝΙΟ)

2) Δημ. Διαμ. ΑΓΓΕΛΟΚΑΣΤΡΟΥ Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ

3) Δημ. Διαμ. ΚΑΛΥΒΙΩΝ Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ

4) Δημ. Διαμ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ Δήμου ΑΓΡΙΝΙΟΥ