Σκουπίδια στη διαδρομή Καλύβια – Γέφυρα Αχελώου (Στράτου)

Τρίτη 20 Οκτωβρίου 2020

Εξακολουθεί να αποτελεί χώρο αυθαίρετης εναπόθεσης σκουπιδιών και μπάζων, ο δρόμος Καλύβια – Γέφυρα Αχελώου (μύλος Χαραλαμπάκη), αφού κάποιοι επιμένουν να αφήνουν τα σκουπίδια κατά μήκος του δρόμου.

Λίγο πιο πάνω από την τοποθεσία «Αετοφωλιές» κοντά στην παλιά κοίτη του Αχελώου, δυστυχώς συχνά πυκνά κάποιοι ¨συμπολίτες¨ μας εναποθέτουν σκουπίδια και μπάζα, αδιαφορώντας για την προστασία του περιβάλλοντος.

Επίσης πρόβλημα αποτελούν για τους διερχόμενους οδηγούς οι επικίνδυνες λακούβες και η φθορά του οδοστρώματος, που συναντούν σε διάφορα σημεία του δρόμου, δυο περίπου χιλιόμετρα πριν τη γέφυρα.