Νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις στον Βιολογικό Αγρινίου

Παρασκευή 16 Οκτωβρίου 2020

Ολοκληρώθηκαν κατά την περίοδο του καλοκαιριού οι εργασίες για την επέκταση και τον εκσυγχρονισμό των Εγκαταστάσεων Επεξεργασίας Λυμάτων του Δήμου Αγρινίου, στην περιοχή των Καλυβίων, ενώ παράλληλα γίνονταν οι απαραίτητες δοκιμές και τα τεστ για την λειτουργική επάρκεια των νέων υποδομών.

Έτσι θα λέγαμε ότι, μια νέα εποχή σηματοδοτείται για το Δήμο Αγρινίου αφού το συγκεκριμένο έργο είχε προϋπολογισμό 7.900.000,00 € πλέον ΦΠΑ, υλοποιήθηκε άρτια και απολύτως επιτυχώς από την ανάδοχο εταιρία ΜΤ Α.Τ.Ε και έχει ως σημείο αναφοράς ένα από τα πλέον πιο σύγχρονα συστήματα επεξεργασίας λυμάτων με τις μεμβράνες μικροδιήθησης τύπου MBR.

Το προηγούμενο διάστημα εκτελέσθηκαν επιτυχώς τόσο η δοκιμαστική λειτουργία του συνόλου της νέας μονάδας επεξεργασίας όσο και οι δοκιμές ολοκλήρωσης που προδιαγράφονταν από τον κύριο του έργου τη ΔΕΥΑ Αγρινίου. Το συμβατικό αντικείμενο του έργου περιλάμβανε προς κατασκευή εκτός από την δεξαμενή της βιολογικής επεξεργασίας MBR,  μία νέα μονάδα χλωρίωσης αποχλωρίωσης, αντλιοστάσια στραγγιδίων και τροφοδοσίας ιλύος, δεξαμενή αποθήκευσης ιλύος καθώς και κτηριακές υποδομές για την υποστήριξη και εξυπηρέτηση που απαιτούν οι συγκεκριμένες σύγχρονες μονάδες επεξεργασίας λυμάτων. Ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκαν αναβαθμίσεις σε υφιστάμενες μονάδες όπως είναι η αφυδάτωση, κατασκευάστηκαν επεκτάσεις σε δίκτυα ηλεκτροδότησης, οδοποιίας, ύδρευσης, εξωτερικού φωτισμού και αυτοματισμών με στόχο την εύρυθμη και βέλτιστη λειτουργία του συνόλου της νέας ΕΕΛ.

Το συγκεκριμένο έργο αυξάνει την ισοδύναμη δυναμικότητα εξυπηρέτησης πληθυσμού κατά 30.000 κατοίκους, αποτελεί τη μεγαλύτερη έως σήμερα κατασκευασμένη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην Ελλάδα με το σύστημα επεξεργασίας αστικών λυμάτων τύπου μεμβρανών (MBR) και σίγουρα χαρακτηρίζεται ως ένα έργο ζωτικής σημασίας και υψηλής περιβαλλοντικής ευαισθησίας το οποίο αναβαθμίζει αισθητά την ποιότητα ζωής των πολιτών του Δήμου Αγρινίου αλλά και της ευρύτερης περιοχής.

Πιθανά το επόμενο διάστημα να πραγματοποιηθεί και η επίσημη τελετή παράδοσης-παραλαβής με τα εγκαίνια του νέου έργου, κάτι όμως που ακόμη δεν έχει προσδιορισθεί.