Ποιμαντορική Εγκύκλιος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη κ. Κοσμά

Παρασκευή 22 Μαΐου 2020

Ενημέρωση για τις πρόσφατες αποφάσεις της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου απευθύνει με εγκύκλιό του προς τον Ιερό Κλήρο και τους πιστούς, ο Μητροπολίτης Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ. Κοσμάς, όπου αναφέρει τα κάτωθι:

Προς το Χριστεπώνυμον  Πλήρωμα  τς  καθ’ μς  ερς  Μητροπόλεως

γαπητο πατέρες κα δελφοί, Χριστς νέστη!

Μ τν π’ ριθμ. 130/06-05-2020 γκύκλιο πο πέστειλα πρς τος ερες, νέφερα τι μετ π τς ργασίες τς Διαρκος ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος, το μηνς Μαΐου, θ σς νημερώσω γι τς ποφάσεις της κα θ σς δώσω ρισμένες δηγίες.

Μ τν παροσα γκύκλιο, νταποκρινόμενος στν πόσχεσί μου, σς ποστέλλω τς Συνοδικς δηγίες γι τς ποες θ σς νημερώσουν ο σεβαστο φημέριοί σας, σς πογραμμίζω δ κα μερικς λήθειες τς ποες παρακαλ ν δεχθομε μ πνεμα μπιστοσύνης, εθύνης, πακος κα φαρμογς, ατς τς κρίσιμες στιγμς γι τν κκλησία μας, τν πίστι μας, τν εσέβειά μας, τν μυστηριακ ζωή μας κα τ σωτηρία μας.

Κανες, δελφοί μου, δν ρνεται κα δν πρέπει ν ρνηθ τς ποδείξεις τς ελικρινος ατρικς πιστήμης γι τν γεία μας. Τακτικ τονίζουμε τ γραφικ: «Κύριος δωκεν πιστήμην νδοξάζεσθαι ν τος θαυμασίοις ατο» (Σοφ. Σειρχ 38, 6).

Μ πόνο πατρικ, μως, δ, θέλω ν πιστήσω τν προσοχ λων.

λλο ατρικς δηγίες κα λλο πόλεμος κατ τς Πίστεως το Χριστο, κατ τς κκλησίας, κατ τν Μυστηρίων.  λλο ν μιλνε ο ατρο μ εθύνη κα διάκρισι κα λλο ποιοσδήποτε κα οαδήποτε, κμεταλλευόμενοι τν ατρική πιστήμη, ν παίρνουν να μικρόφωνο κα ν ξαπολύουν βρεις, μφισβητήσεις, συκοφαντίες κατ τν ερν κα τν σίων τς μητέρας μας κκλησίας, τν ερν μυστηρίων, τν ερν ναν, τν ερν συμβόλων κα προσκυνημάτων τς ρθοδοξίας μας.  Θ μιλήσω πι συγκεκριμένα.

ρθόδοξος ερς νας δν εναι οτε τζαμί, οτε συναγωγή, οτε εκτήριος οκος κάποιας παπικς, προτεσταντικς χιλιαστικς κακοδοξίας κα αρέσεως. μεγάλος μας γιος Κοσμς Ατωλός, πως κα πολλο γιοι Πατέρες μας, νομάζουν τν ρθόδοξο να οραν κα θρόνο το Θεο.

χριστιανικός μας ναός, νεγερθες μ τν ψυχο λη, π τν μέρα κατ τν ποία ρχιερες θ τελέσει τν κολουθία τν γκαινίων του, καθαγιάζεται, χρίεται μ γιο Μύρο, τοποθετονται ερ Λείψανα γίων Μαρτύρων στ κέντρο τς γίας Τραπέζης κα φιερώνεται στ λατρεία το Τριαδικο Θεο. Γι’ ατ κα παρατηρονται μφανίσεις γγέλων κα γίων μέσα στος ερος ναος κα θαύματα πολλ γίνονται κα δυνάμεις νεργονται κα τ για χαριτόβρυτα Μυστήρια τελονται. διαιτέρως δ τ Μυστήριο τν μυστηρίων, Θεία Εχαριστία.

Κα ατ τ ψυχα ντικείμενα, τ ερ σκεύη, ερισκόμενα μέσα στν ερ να, γιάζονται κα μεταδίδουν σ μς γιασμ φο καθαγιάζονται. νεργοσα θεία Χάρις καθαγιάζει ατά, (πως π.χ. γιο δισκάριο, γία λαβίδα, γία πρόθεσις, γιο ρτοφόριο, γιο ποτήριο, κ.λπ.).

Πάνω στν γία Τράπεζα το ναο μας τελεται τ μυστήριο το Γολγοθά, τ μυστήριο το Μυστικο Δείπνου. Μς λέει ερς Χρυσόστομος: «ταν θ δς ν σο προσφέρει (τ γιο Σμα κα Αμα το Κυρίου) μ νομίσεις τι ερες τ κάνει ατ, λλ πίστευε τι τ χέρι πο πλώνεται εναι το Χριστο. ερες δανείζει τ γλσσα του στ Χριστ κα προσφέρει τ χέρι του» (ΕΠΕ 14, 176).

γιος Γρηγόριος Θεολόγος, σημειώνει: « ερες ταν λειτουργε στέκεται μαζ μ τος γγέλους, δοξολογε τ Θε μαζ μ τος ρχαγγέλους, ναπέμπει θυσίες στ οράνιο θυσιαστήριο, ερουργε μαζ μ τν Χριστό». Κα συνεχίζει: «Γνωρίζουμε καλ ποιανο εμαστε πηρέτες, πο βρισκόμαστε κα πο καλομε ν λθουν ο χριστιανοί μας» (ΕΠΕ 1, 166).

φείλω ταπειν ν μολογήσω τι ατς τς μπειρίες τς κούσαμε προσωπικ π τ στόματα τν γίων ακώβου το Τσαλίκη κα Παϊσίου το γιορείτου.

λοι ατο, γαπητο, πο χύνουν δηλητήριο πιστίας, συκοφαντίας κα γωνίζονται, τάχα, γι τν γεία μας, μπορον ν κατανοήσουν τί γίνεται μέσα στν γιο ερ ναό, τν ρθόδοξο ναό, τί γίνεται στν γία Τράπεζα; Κατανοον τι κε ναπαύεται Θες σωματικς κα τι Χριστς θυσιάζεται γι τ ζωή μας, τν γεία μας, τν σωτηρία μας; Μπορον ν συνειδητοποιήσουν τι Χριστς εναι παντοδύναμος Θες κα ποτ μ ποτ δν θ βλάψη κανέναν μ τ Θεία Κοινωνία, λλ μόνον θ δώση θεία Χάρι ζως, γιασμ κα θανασία;

φόσον, τονίζει ερς Χρυσόστομος, «κα ταν κόμη δν τελεται λατρευτικ σύναξι, χουμε κέρδος μ τν παρουσία μας μέσα στν ερ ναό, ταν τελεται Θεία Λειτουργία κα Χριστς βρίσκεται μέσα στ γιο Ποτήριο τότε μεγάλη φέλεια λαμβάνουμε».

Μέσα στν ερ ρθόδοξο ναό μας  βρίσκονται κα τ ερ προσκυνήματα, τ ποα τιμητικ προσκυνομε γι ν λάβουμε βοήθεια κα θεία Χάρι, πως π.χ. τ ερ Λείψανα, τ ερ Εαγγέλιο, ο ερς Εκόνες.

Χύθηκε πολ δηλητήριο, ατν τν καιρ, στε ν φοβηθον ο χριστιανο γι ν μν προσκυνον κα ν μν σπάζονται λα ατ τ προσκυνήματα, γιατί (πως επαν) θ μολυνθον.

πίστι μας τι τ ερ λείψανα, πως κα ο γιες εκόνες, δν μεταδίδουν σθένειες δν εναι οτε αθαίρετος, οτε ντιευαγγελική. τιμ πρς τος γίους μας, ο ποοι μ τος θεοφιλες γνες τους κα τν χάριν το ζντος Τριαδικο Θεο μας πέτυχον ν γίνουν «θεο κατ χάριν», δν ναφέρεται μόνον στς σιες ψυχς τους, λλ κα στ για σώματά τους. Κα τ σώματα τν γίων μετέχουν «τς θεοποιητικς δυνάμεως κα τς χάριτος το Θεο».

γιος ωάννης Δαμασκηνς, ναφέρει σχετικ τι κα τ ερ λείψανα τν γίων χουν τν Χάρι το γίου Πνεύματος, διότι ο γιοι ταν ζοσαν ταν γεμάτοι π γιο Πνεμα κα διετήρησαν Ατ κα μετ θάνατον, χι κατ’ οσίαν, λλ «χάριτι κα νεργεί».

Γνωρίζουμε, γαπητοί, ς συνειδητο χριστιανοί, τν φροντίδα τς κκλησίας μας γι τ ερ λείψανα τν γίων μας. Γνωρίζουμε τν εωδία τους, τ πειρα θαύματά τους, τ ποα κι μες ζομε. Γνωρίζουμε πόσο προσφέρονται στ γιον ρος τ ερ λείψανα πρς προσκύνησι.

Τώρα, μς πιβάλλουν ν μν τ προσκυνομε, ν μν τ σπαζόμαστε γι ν μν μολυνθομε π ατ τ χαριτόβρυτα ερ λείψανα τν γίων. Τ δια σχύουν κα μ τς γιες εκόνες. Ν μν προσκυντε τ Εαγγέλιο, τν πιτάφιο, τν σταυρωμένο,  επε  κάποιος,  γιατί σπαζόμενοι στ διο σημεο θ χάσουμε ,τι κερδίσαμε.

Θεέ μου, πς μς νέχεσαι!!!  Δν εναι, γαπητο, εδωλα ο εκόνες.

Χιλιάδες προσκυνητν σπάζονται τν εκόνα τς Παναγίας στν Τνο, στν Σουμελά, στν Προυσσ κα σ λλα προσκυνήματα. Χιλιάδες σπάζονται τν εκόνα το ρχαγγέλου Μιχαλ στ Μανταμάδο τς Λέσβου κα μόνο ελογία, θεραπεία, θαύματα πεκόμισαν. Ποτ δν ναφέρθηκε μολυσμός.

μεγάλος γιος ωάννης Δαμασκηνός, μς γνωρίζει τι ο γιες εκόνες τν γίων - νεκα τς διαιτέρας κα μυστικς σχέσεως πρς τ πρωτότυπα πο εκονίζουν - εναι γεμάτες π Χάρι γίου Πνεύματος. π κε πηγάζει κα ζωοποις δύναμις τν ερν εκόνων τν γίων πο προσφέρεται στος ελικρινς πιστεύοντες.

Σ λλο σημεο, ερς Δαμασκηνς προσθέτει: «Ο δαίμονες φοβονται τος γίους κα τρέπονται ες φυγν μπρς ες τν σκιάν τους. Σκι δ, εναι κα εκν τν γίων κα ατν κατασκευάζω κα ζωγραφίζω ς φυγαδευτήριον τν δαιμόνων». (. Δαμασκηνο, Λόγος πρς τος διαβάλλοντας τς εκόνας).  Κα συνεχίζει: «Κοιτξτε πόση δύναμι κα ποι θεία νέργεια δίδεται ες ατος πο πλησιάζουν κα προσκυνον τς γιες εκόνες μ πίστι κα καθαρ συνείδησιν».

π ατς τς γιες εκόνες, μπρς στς ποες θερμς προσευχές, πόνος κα δάκρυα χύθηκαν,  πό ατς τς εκόνες πο χαρίζουν δύναμι, θεραπεία κα Χάρι Θεο, μς καλον ν πομακρυνθομε κα ν πάψουμε ν τς προσκυνομε.

Κα κάτι κόμα. Μ μεγάλη λιγοπιστία κα περιφρόνησι, μ πιστία στ χάρι τς ερωσύνης, παιτον π τος χριστιανος ν μν σπάζονται τ χέρι το ερέως, ν μν παίρνουν ντίδωρο.

λήθεια, ατο ο νθρωποι, λοι ατο πο θέλουν ν πιβάλλουν ατς τς γνμες τους, καταλαβαίνουν τί λένε;

ταν σπάζεται κανες τ χέρι το ερέως, δν σπάζεται τ χέρι το νθρώπου. σπάζεται τ χέρι τς ερωσύνης. Τ χέρι το ερέως, σο κα ν διος εναι δύναμος, χει Χάρι Θεο διότι τελε τν ναίμακτο Θυσία, τ Θεία Εχαριστία. χουν κοσει ραγε, σοι ποφεύγουν ν σπαστον τ χέρι το ερέως, τί λένε ο δαιμονισμένοι σωματικς στν ερέα πο διαβάζει τς εχές; «Φύγε, πάρε τ χέρι σου.. Στάζει τ αμα το Ναζωραίου».

Τ χέρι τς ερωσύνης προσφέρει τ ντίδωρο, χάριτι Θεο, κα χι τ μαρτωλ χέρι, τ δικό μας χέρι. Τ χέρι τς ερωσύνης, προσφέρει ελογία κα χι σθένειες, πως σχυρίζονται ο πολέμιοι.

γαπητο, πολλ θ θελα ν ναφέρω. μως, ς μή σς κουράσω λλο.

νδεικτικ νέφερα κάποιες περιπτώσεις, ο ποες μαρτυρον κα βεβαιώνουν τν προσπάθεια ρισμένων ν λλοιώσουν τ ρθόδοξο φρόνημά μας, τν θερμ Πίστι μας, τν συνειδητ πνευματικ σχέσι μας μ τν κιβωτ τς σωτηρίας, τν κκλησία μας.

Μ λη τν δύναμι τς πατρικς μου καρδις, σς παρακαλ: «Γρηγορετε, στήκετε ν τ πίστει, νδρίζεσθε, κραταιοσθε» (Α’ Κορ. ιστ΄, 13).

Μν πηρεαζόμασθε. Μν ποχωρομε. Μν χάσουμε τν γν πίστι μας γι τν ρθόδοξο ναό μας, γι τ ερ μυστήρια, γι τ γιο ποτήριο, τ ερ λείψανα, τς γιες εκόνες, τν ερωσύνη.

Κα κάτι τελευταο, δελφοί μου. Παρακαλ, ν λέγξουμε λοι τν αυτό μας. γάπη το Θεο μς νέχεται, λλ ως πότε; μαρτήματα πολλ γιναν στν πατρίδα μας. γιναν κα γίνονται κι μες μένουμε μετανόητοι. Νομιμοποιήσαμε τν διαστροφή. ποποινικοποιήσαμε τν κάθε βλασφημία το Κυρίου μας κα ποινικοποιήσαμε τ ζω τς κκλησίας, τ ερ Μυστήρια, τ θεία Χάρι. Ν μετανοήσουμε, γιατί ατ δν θ τ νεχθε δικαιοσύνη το Κυρίου μας.

Ν προσευχόμαστε ν μετανοήσουν κα σοι μ οονδήποτε τρόπο δημιουργον προβλήματα στν κκλησία μας κα στν Πίστι τν εσεβν χριστιανν.  Ν μετανοήσουν,  γιατί  κάποτε θ ερεθον νώπιον το Κυρίου.

Χριστός, Θες ληθινς μένει ες τν αἰῶνα. «ξλθε νικν κα να νικήση» (ποκ. στ’, 2)

Μετά πατρικν εχν

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

kosmasaitolos.blogspot.com