Ιερά Σύνοδος προς μητροπολίτες: Εφαρμόστε την απόφαση για τις ακολουθίες του Πάσχα

Τρίτη 7 Απριλίου 2020

Εγκύκλιο αναφορικά με την τέλεση των ιερών ακολουθιών κατά τη Μεγάλη Εβδομάδα, μετά και τη νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση που εξεδόθη χθες, απέστειλε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος προς τους μητροπολίτες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συγκεκριμένα οι Συνοδικοί ιεράρχες τονίζουν ότι η τέλεση των ιερών ακολουθιών την περίοδο του Πάσχα θα πρέπει να είναι «λιτές» και σεμνές, σύμφωνα με το ήθος και την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας.

Η Ιερά Σύνοδος επισημαίνει την ανάγκη για απόλυτη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων από την ΚΥΑ, ιδιαιτέρως στις ακολουθίες που θα μεταδίδονται από την τηλεόραση ή το διαδίκτυο, για να αποφευχθούν «κακεντρεχή σχόλια και ψόγοι», όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Ταυτόχρονα, υπενθυμίζουν ότι με δική τους απόφαση συστήνουν την αποφυγή τέλεσης συλλειτούργων, φωτογραφικών στιγμιότυπων, καθώς και τη χρήση των εξωτερικών μεγαφώνων των ναών.

Για την περιφορά του Επιταφίου ορίζουν να γίνει αποκλειστικά εντός του ναού, όπως και η τελετή της Αναστάσεως που θα πραγματοποιηθεί τα μεσάνυχτα του Μεγάλου Σαββάτου.

Για τη χρήση των καμπανών αναφέρουν ότι δεν είναι απαραίτητη κατά την έναρξη των ακολουθιών, σε αντίθεση με την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής που θα ηχούν πένθιμα ως είθισται, ενώ το Μεγάλο Σάββατο, κατά τη διάρκεια της τελετής της Αναστάσεως και ειδικότερα όταν θα ψάλλεται το «Χριστός Ανέστη», θα ηχούν χαρμόσυνα και πανηγυρικά.

Το ωράριο των λειτουργιών δεν θα διαφοροποιηθεί, εκτός από το ιερό Ευχέλαιο που θα γίνει το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης, αντί της Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας που κανονικά θα τελούνταν το απόγευμα της ιδίας ημέρας.

Ρητά και κατηγορηματικά υπογραμμίζουν ότι οι πόρτες των ναών θα είναι κλειστές κατά τη διάρκεια των λειτουργιών και θα ανοίγουν δύο ώρες μετά το πέρας αυτών.

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος τονίζει για πολλοστή φορά την απόλυτη ανάγκη όλοι να εφαρμόσουν κατά γράμμα αυτά που προβλέπονται στη νέα ΚΥΑ, προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι θα συνεχιστεί η τέλεση των λειτουργιών-ακολουθιών, έστω «κεκλεισμένων των θυρών» και μετά την 20η Απριλίου.

Επειδή «διακυβεύεται η υγεία των ανθρώπων, δεν ωφελούν τάσεις αυτονομήσεως από την κοινή πορεία της εκκλησιαστικής νηός, αλλά απαιτείται πιστή υπακοή στις αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων» καταλήγει η Ιερά Σύνοδος στην εγκύκλιό της.

ΜΑΡΙΝΑ ΖΙΩΖΙΟΥ (ethnos.gr)

 

Αναλυτικά η εγκύκλιος:

Περί τς τελέσεως τν ερν κολουθιν τς Μεγάλης βδομάδος, συνεπεί τς π᾿ ριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020) καί τν ποφάσεων τς Δ.Ι.Σ. τς 1ης πριλίου 2020

(7/4/2020).

Πρωτ. 1654

ριθ. Διεκπ. 741 θήνησι τ 7 πριλίου 2020

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3018

Πρός

Τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτας

Τς γιωτάτης κκλησίας τς λλάδος

Ες τάς δρας ατν

Σεβασμιώτατε ν Χριστ δελφέ,

Γνωρίζομεν μν τι, ες τό Φύλλον τς φημερίδος τς Κυβερνήσεως (Φ.Ε.Κ. Β΄ 1178/6.4.2020), δημοσιεύθη π᾿ ριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κοινή πουργική πόφασις (Κ.Υ.Α.) τν πουργν Παιδείας καί Θρησκευμάτων καί γείας μέ θέμα: «πιβολή το μέτρου τς προσωρινς παγόρευσης τς τέλεσης κάθε εδους λειτουργιν καί εροπραξιν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα πό 12.4.2020 ως 20.4.2020», ν καί ποστέλλομεν μν συνημμένως, παρακαλοντες διά τήν φαρμογήν τν προβλεπομένων ν ατ.

σαύτως, γνωρίζομεν μν τι κατά τήν Συνεδρίαν τς Διαρκος ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος τς 1ης μηνός πριλίου .., συνεζητήθησαν κτενς τά περί τς τελέσεως τν ερν κολουθιν τς Μεγάλης βδομάδος καί πεφασίσθησαν τά ξς:

1) τέλεσις τν ερν κολουθιν, κατά τήν ν λόγ περίοδον, δέον νά εναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό θος καί τήν παράδοσιν τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας. δίως α μεταδιδόμεναι πό τς τηλεοράσεως το διαδικτύου εραί κολουθίαι πιβάλλεται νά πληρον τά προβλεπόμενα πό τς Κ.Υ.Α., διά νά μή δώσωμεν οανδήποτε φορμήν πρός κακεντρεχ σχόλια καί ψόγους. πενθυμίζομεν δε τά δη μν γνωσθέντα, διά τς π᾿ ριθ. 3016/ 2.4.2020 Συνοδικς γκυκλίου, περί ποφυγς τελέσεως συλλειτούργων καί φωτογραφικν στιγμιοτύπων πό τάς εράς κολουθίας, ς καί παγορεύσεως τς χρήσεως τν ξωτερικν μεγαφώνων τν ερν Ναν.

πί πλέον, λόγ τν κτάκτων συνθηκν τν μερν πιβάλλεται:

α) περιφορά το πιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν πως περιορισθ ποκλειστικς ντός το ερο Ναο καί

β) τελετή τς ναστάσεως γένηται ντός το ερο Ναο, τήν συνήθη ραν, τοι τήν 12ην το μεσονυκτίου το Μεγάλου Σαββάτου.

2) χρσις τν κωδώνων τν ερν Ναν δέν εναι παραίτητος κατά τήν ναρξιν τν ερν κολουθιν. Δύνασθε, μως, νά κάμνητε χρσιν ατν κατά τήν μέραν τς Μεγάλης Παρασκευς, τε θά σημάνουν πενθίμως ς εθισται, καί κατά τήν τελετήν τς ναστάσεως, ψαλλομένου το «Χριστός νέστη», χαρμοσύνως καί πανηγυρικς.

3) Tό ράριον πασν τν ερν κολουθιν καί τν Θείων Λειτουργιν τς γίας καί Μεγάλης βδομάδος παραμένει κατά τό σύνηθες, μέ τήν πόδειξιν τι τό ερόν Εχέλαιον δέον πως τελεσθ τήν πρωίαν τς Μεγάλης Τετάρτης, ντί τς Προηγιασμένης Θείας Λειτουργίας, καί οχί κατά τό σπέρας.

4) Α θύραι τν ερν Ναν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν πασν τν ερν κολουθιν. Α θύραι θά νοίγωνται τολάχιστον δύο ρας μετά τό πέρας τν κατά τήν πρωίαν κάστης μέρας τς Μεγάλης βδομάδος ερν κολουθιν, τοι πό τς 11ης πρωϊνς ρας ως τήν 1ην μ.μ., πλήν τς Μεγάλης Παρασκευς, τε, καί ξ ατίας το γεγονότος τι α εραί κολουθίαι ατς περατονται ργότερον, τό νοιγμα τν θυρν γενήσεται πό τς 1ης μ.μ. ρας ως τήν 5ην μ.μ.

5) ερά Σύνοδος πισημαίνει τι πιτρέπεται, συμφώνως τος θείοις καί ερος Κανόσι καί παλαιοτέραις ποφάσεσιν Ατς (βλ. σχετικς τήν π᾿ ριθ. 244/10.2.1917 Συνοδικήν γκύκλιον), κατ᾿ οκονομίαν λύσις τς αστηρς νηστείας τς Μεγάλης βδομάδος, δι᾿ σους κ το Χριστεπωνύμου πληρώματος φίσταται πικρεμάμενος κίνδυνος κατά τς γιείας καί τς ζως των, δί δέ τν γκύων, τν λεχν, τν θηλαζουσν, τν γερόντων, τν ν σθενείαις κατακειμένων καί τν ναρρωνυόντων. Καθίσταται σαφές τι πρόκειται περί ναστολς φαρμογς το ερο Κανόνος καί οχί καταργήσεώς του, καί μόνον δι᾿ σους χουν προβλήματα γείας.

Τατα πάντα γνωρίζουσα μν Διαρκής ερά Σύνοδος, τονίζει τήν πόλυτον νάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν ατν, τις τυγχάνει παραίτητος καί ς πρός τήν διασφάλισιν τς πεκτάσεως τς ποφάσεως διά τήν τέλεσιν τν ερν κολουθιν ες παντας τούς ερούς Ναούς καί τάς εράς Μονάς, στω πρός καιρόν καί κατ᾿ κραν κκλησιαστικήν οκονομίαν «κεκλεισμένων τν θυρν» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ήν πριλίου .., πότε λήγει σχύς τς Κ.Υ.Α. Πρός τόν σκοπόν τοτον παρακαλεσθε παντες πως ποδείξητε τά δέοντα πρός τούς φ᾿ μς φημερίους, ο ποοι φείλουν νά γνωρίζουν τι πό τοιαύτας κρισίμους στιγμάς, καθ᾿ ς διακυβεύεται γίεια τν νθρώπων, δέν φελον τάσεις ατονομήσεως πό τς κοινς πορείας τς κκλησιαστικς νηός, λλ᾿ παιτεται πιστή πακοή ες τάς ποφάσεις τν ρμοδίων ργάνων, συνεχες καί θερμές προσευχές, ς καί ελικρινής καί μπρακτος μετάνοια.

π δ τοτοις, κατασπαζμενοι τν μετραν Σεβασμιτητα ν Κυρίῳ, διατελομεν μετ' γπης.

θηνν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, Πρεδρος

Θεσσαλονίκης νθιμος

Παραμυθίας, Φιλιατν καί Γηρομερίου Τίτος

Μηθύμνης Χρυσόστομος

Τριφυλίας καί λυμπίας Χρυσόστομος

Μεσσηνίας Χρυσόστομος

Λευκάδος καί θάκης Θεόφιλος

Θηβν καί Λεβαδείας Γεώργιος

Παροναξίας Καλλίνικος

Φωκίδος Θεόκτιστος

Νέας Κρήνης καί Καλαμαρις ουστνος

Φιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου Στέφανος

Σισανίου καί Σιατίστης θανάσιος

ρχιγραμματεύς

ρεν Φιλόθεος