Βελτιώσεις στον χλοοτάπητα του γηπέδου Καλυβίων

Τρίτη 2 Ιουνίου 2020

Εγγραφή του ΠΑΟΚ στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων» της Γ.Γ.Α.   

Στο γήπεδο Καλυβίων το οποίο επισκεφθήκαμε χθες, ο χλοοτάπητας βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση, μετά την επανασπορά γκαζόν και τις καλλιεργητικές φροντίδες που έγιναν πριν λίγες εβδομάδες, προκειμένου να ετοιμαστεί ο αγωνιστικός χώρος για την προσεχή ποδοσφαιρική χρονιά.

Είχαν προηγηθεί εργασίες καταστροφής αγριόχορτων, ψεκασμοί ζιζανίων για να πετύχει η σπορά του γκαζόν, έγιναν λιπάνσεις και το πρώτο ¨κούρεμα¨ του χλοοτάπητα, ενώ εντός της τρέχουσας εβδομάδας θα γίνει και δεύτερη κοπή. Επίσης γίνεται συχνό πότισμα με το αυτόματο σύστημα ποτίσματος που διαθέτει το γήπεδο, για την ανάπτυξη του χλοοτάπητα.

Εκτός γηπέδου όπως πληροφορηθήκαμε, προγραμματίζονται προσεχώς εργασίες κοπής αγριόχορτων, ώστε να καθαριστεί η αθλητική εγκατάσταση σε όλα τα σημεία.

Εγγραφή Σωματείων σε ψηφιακή πλατφόρμα της Γ.Γ.Α.

Από τη διοίκηση του ΠΑΟΚ Καλυβίων γίνονται ενέργειες ώστε να συγκεντρωθούν τα αναγκαία έγγραφα που αφορούν την εμπρόθεσμη εγγραφή του σωματείου στο «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων»,  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού.

Συγκεκριμένα σας παραθέτουμε το με αριθμό πρωτ. 10281/20-5-2020 έγγραφο της Ε.Π.Ο. για την ειδική αθλητική αναγνώριση των σωματείων.

Μητρώο Αθλητικών Σωματείων

Σύμφωνα με τον ν.4373/2016, ο οποίος προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Αθλητικών Φορέων, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θέτει για πρώτη φορά σε λειτουργία το «Μητρώο Αθλητικών Σωματείων», το οποίο αποτελεί την πρώτη επίσημη καταγραφή του συνόλου των Αθλητικών ερασιτεχνικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση.

Ως προπαρασκευαστικό στάδιο του καινοτόμου εγχειρήματος της δημιουργίας του Μητρώου Αθλητικών Φορέων, είναι η εγγραφή των ερασιτεχνικών Αθλητικών σωματείων που διαθέτουν την ειδική Αθλητική αναγνώριση στην ειδική πλατφόρμα προεγγραφής Αθλητικών σωματείων.

Υπενθυμίζεται, παράλληλα, ότι η προεγγραφή των ερασιτεχνικών σωματείων συνδέεται και με τα σχεδιαζόμενα μέτρα στήριξής τους, από την πανδημία του κορωνοϊού, στην επανεκκίνηση του ερασιτεχνικού αθλητισμού. Μέτρα στήριξης, τα οποία θα ενεργοποιηθούν αφού προηγουμένως ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού τα κατατεθέντα δικαιολογητικά.

Με τον μοναδικό κωδικό μητρώου της ΓΓΑ κάθε Σωματείου, ο νόμιμος εκπρόσωπός του εισέρχεται στην πλατφόρμα και συμπληρώνει όλα τα απαραίτητα πεδία, τα οποία και αφορούν ενδεικτικά τις εξής ενότητες: Στοιχεία φορέα, Αθλητές, Προπονητές, Αθλητικές Εγκαταστάσεις, Αθλητική Δραστηριότητα, Οικονομικά και Φορολογικά στοιχεία.

Τα σωματεία οφείλουν ως την 5η Ιουνίου 2020 να έχουν εισέλθει στην πλατφόρμα προεγγραφής και να έχουν προβεί στη δημιουργία του σχετικού τους λογαριασμού, εισάγοντας τα βασικά στοιχεία (επωνυμία σωματείου, πρόεδρο και μέλη ΔΣ). Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής της αίτησης προεγγραφής τους ορίζεται η 30η Ιουνίου 2020, δεδομένου πως είναι χρονοβόρα η έκδοση ορισμένων δικαιολογητικών από τα Πρωτοδικεία και τις Περιφέρειες, εξαιτίας των περιοριστικών μέτρων για τον κορωνοϊό.

 

Κατάσταση εξωτερικών χώρων αθλητικής εγκατάστασης