Καθαρισμός αποχετευτικής τάφρου

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Συνεχίστηκαν σήμερα οι εργασίες κατά μήκος αποστραγγιστικής τάφρου, επί της οδού Καλυβίων- Αγρινίου, με απομάκρυνση χωμάτων και μπάζων από εκσκαφικό μηχάνημα, εργασίες που συντονίζει η Κοινότητα Καλυβίων.

Είχαν προηγηθεί εργασίες κοπής καλαμιών και δέντρων, ενώ οι καθαρισμοί θα πραγματοποιηθούν από τα Καλύβια προς την περιοχή του οικισμού Πλατάνου και έως την διασταύρωση του στρατιωτικού αεροδρομίου (ΝΑΤΟ) ώστε να έχει τη δυνατότητα η συγκεκριμένη τάφρος να αποστραγγίζει τα νερά των χωραφιών.

Η συγκεκριμένη τάφρος είχε αρκετό καιρό να καθαρισθεί, όμως πρέπει να σημειώσουμε ότι και πολλές άλλες χωμάτινες τάφροι που βρίσκονται στον κάμπο, έχουν χρόνια να καθαρισθούν από την βλάστηση και τις φερτές ύλες.