Στεγανοποίηση της ταράτσας στο Γυμνάσιο Καλυβίων

Με δαπάνες του δήμου Αγρινίου, εργολάβος είχε αναλάβει τις εργασίες πριν μια εβδομάδα, ενώ αντίστοιχες εργασίες γίνονται και σε άλλα σχολικά κτίρια του ευρύτερου δήμου.

Έγινε επιμελής καθαρισμός όλης της επιφάνειας, επέμβαση σε προβληματικά σημεία με τοπικές επισκευές και ξήλωμα διαφόρων σαθρών κονιαμάτων ή παλαιών στεγανωτικών.

Ακολούθησε επάλειψη με ασφαλτόκολλα σε όλο το μήκος και πλάτος της επιφάνειας και θερμοσυγκόλληση του ασφαλτόπανου με τη χρήση επαγγελματικού φλόγιστρου.

Η μόνωση σε όλη την επιφάνεια της ταράτσας του Γυμνασίου με ασφαλτόπανα, θα συμβάλλει στην στεγανοποίησή της και δεν θα παρατηρούνται φαινόμενα εμφάνισης υγρασίας στο εσωτερικό του κτιρίου.

Επίσης, ένα σημαντικό ζήτημα που πρέπει να επιλυθεί το επόμενο διάστημα για το συγκεκριμένο σχολικό κτίριο, είναι η τοποθέτηση νέας αντικεραυνικής ¨ασπίδας¨ αφού το προηγούμενο σύστημα είχε ξηλωθεί και κλαπεί από «κυνηγούς χαλκού».