Το Δημοτικό Σχολείο Καλυβίων συμμετείχε σε έρευνα για την παιδική ευημερία

Κατά τη διεξαγωγή της έρευνας χθες, οι μαθητές και οι μαθήτριες της πέμπτης και έκτης τάξεων του Δημ. Σχολείου Καλυβίων, κατέγραψαν στα ερωτηματολόγια που τους δόθηκαν από την Ψυχολόγο κα Γκίκα, την προσωπική γνώμη και την εμπειρία τους, για αυτό που περιγράφεται ως ενεργειακή φτώχεια και το οποίο έχει να κάνει με την θέρμανση, το ηλεκτρικό ρεύμα και το κρύο στο σπίτι, δηλ. επί της ουσίας αν υπάρχουν άνετες συνθήκες διαβίωσης.

Μάλιστα, για το Παρατηρητήριο (C.W.- SMILE) ως ενεργειακή φτώχεια εννοείται μια κατάσταση κατά την οποία οι συνθήκες διαβίωσης ενός παιδιού στο σπίτι είναι τέτοιες ώστε να μην υπάρχει πρόσβαση σ’ επαρκή κι ασφαλή θέρμανση, πρόσβαση στο ηλεκτρικό ρεύμα και το σπίτι να χαρακτηρίζεται κάποιες φορές ως υγρό ή κρύο.

Η έρευνα διεξάγεται σε δημοτικά σχολεία, γυμνάσια και λύκεια σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας. Στη συνέχεια αναμένεται βέβαια, μέσω της ανάλυσης των στοιχείων που θα καταγραφούν και θα συγκεντρωθούν από τους φορείς υλοποίησης του έργου, να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα για τις παιδικές ανισότητες υπό το πρίσμα της ενεργειακής φτώχειας. 

Η δεδομένη αύξηση της παιδικής φτώχειας στην Ελλάδα εξαιτίας της πολυετούς οικονομικής κρίσης, αλλά και της περιόδου της πανδημίας με τον covid-19 , είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργήσει έκτακτες ερευνητικές κι επιστημονικές ανάγκες με πολυδιάστατα χαρακτηριστικά, που σχετίζονται με την έκταση και την γεωγραφική κατανομή της παιδικής ευημερίας στην πατρίδα μας.