Η δράση ¨Παραμονή Διδακτικών Βιβλίων¨ στο Δημοτικό Σχολείο

Σκοπός της συγκεκριμένης δράσης είναι να συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της σχέσης των μαθητών και των μαθητριών με το σχολείο, εντάσσοντας οργανικά τη διαδικασία της εμπέδωσης των γνώσεων μέσα στο ίδιο το σχολικό περιβάλλον.

Έτσι λοιπόν, με πρόσφατη απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων καθορίστηκαν τουλάχιστον δύο (2) σαββατοκύριακα για κάθε μήνα του διδακτικού έτους, κατά τα οποία τα βιβλία των μαθητών παραμένουν στο σχολείο. Οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί δεν αναθέτουν εργασίες ή/και γραπτές δοκιμασίες για τη Δευτέρα μετά τα σαββατοκύριακα αυτά, διαμορφώνοντας ανάλογα το πρόγραμμα της τάξης τους.

Παράλληλα η Διευθύντρια του Σχολείου ενημερώνει εγγράφως τους γονείς των μαθητών του σχολείου σχετικά με την απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων και αναρτά ανακοίνωση για το περιεχόμενο της εν λόγω απόφασης.