Ανακοίνωση για τα χυμοποιήσιμα πορτοκάλια

Η τιμή είναι 0,085 ευρώ το κιλό και 0,13 ευρώ το κιλό για τα βιολογικά και η πληρωμή θα γίνεται μετά από δεκαπέντε ημέρες.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τον Κότσαλο Άγγελο, στο τηλ: 6944516948