Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Καλυβίων

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που θα αντιληφθούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο δίκτυο να ενημερώσουν αμέσως το γραφείο του οργανισμού ή τους υδρονομείς.

Εκ του ΤΟΕΒ Καλυβίων