Ανακοίνωση του ΤΟΕΒ Καλυβίων

Παρασκευή 27 Απριλίου 2018

Με ανακοίνωσή του ο Τοπικός Οργανισμός Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ) Καλυβίων ενημερώνει τους παραγωγούς ότι ξεκίνησε να δίδεται σταδιακά νερό προς άρδευση, στις διώρυγες.

Παρακαλούνται οι παραγωγοί που θα αντιληφθούν οποιοδήποτε πρόβλημα στο δίκτυο να ενημερώσουν αμέσως το γραφείο του οργανισμού ή τους υδρονομείς.

Εκ του ΤΟΕΒ Καλυβίων