Διανομή φρούτων σε κατοίκους του χωριού

 

Τα ροδάκινα διανεμήθηκαν στην κεντρική πλατεία και δόθηκαν σε δικαιούχους και σε άλλους κατοίκους του χωριού.