Συντήρηση της αρδευτικής διώρυγας Δ8

Σάββατο 21 Απριλίου 2018

Αναγκαίες εργασίες συντήρησης πραγματοποιούνται στη αρδευτική διώρυγα Δ8 από τον ΓΟΕΒ Αχελώου και στα πλαίσια της ανταποδοτικότητας με τον ΤΟΕΒ Καλυβίων, μιας και λόγω παλαιότητας εντοπίστηκαν σημεία όπου υπήρχαν ρωγμές στα τσιμεντένια τοιχία και κίνδυνος για πιθανές διαρροές νερού.

Ειδικό μηχάνημα  JCB καθάρισε από χώματα και αγριόχορτα την διώρυγα που βρίσκεται κοντά στο γηπέδου του χωριού, ενώ τεχνικό συνεργείο έριξε τσιμεντοκονίαμα σε κομμάτια που είχαν σπάσει ή αποκολληθεί.

Καθαρισμοί και συντήρηση του αρδευτικού δικτύου πραγματοποιούνται και από τον ΤΟΕΒ Καλυβίων εν όψει της νέας αρδευτικής περιόδου, ενώ πρόσφατα εγκρίθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση οι προσλήψεις εποχικού προσωπικού διαφόρων καθηκόντων.

Συγκεκριμένα εγκρίθηκαν οι θέσεις, 2 χειριστών μηχανημάτων, 14 εργατών για συντήρηση και καθαρισμό του δικτύου και 6 υδρονομέων για την διανομή του νερού κατά την φετινή αρδευτική περίοδο.