Πρωταγωνιστεί και το 2017 η Αιτωλοακαρνανία στις παραδόσεις αιγοπρόβειου γάλακτος

Αξίζει να σηµειωθεί ότι ίσως το δυνατότερο σηµείο του τοµέα είναι η υψηλή ποιότητα των παραγόµενων, ως αποτέλεσµα μιας σειράς παραµέτρων που χαρακτηρίζουν την Ελληνική και δη την Αιτωλοακαρνανική πραγµατικότητα, όπως το εκτατικό σύστηµα εκτροφής, οι εγχώριες φυλές και οι χορηγούµενες ζωοτροφές.

Σύμφωνα με τα πιο πρόσφατα στοιχεία του ΕΛΓΟ ΔΗΜΗΤΡΑ, στο νομό Αιτωλοακαρνανίας οι παραδόσεις πρόβειου το 2017 έφτασαν τα 62.467.495 κιλά, ενώ του γίδινου τα 4 .623.377.

Οι επιδόσεις της Αιτωλοακαρνανίας, έφερε τις συνολικές παραδόσεις των παραγωγών σε επίπεδο Περιφέρειας στις 123.298.011 στο πρόβειο γάλα και στις 16.607.769 στο γίδινο.

Η αιγοπροβατοτροφία ασκείται σε μεγάλο ποσοστό (85% των ζώων και 80 % των εκμεταλλεύσεων περίπου) στις ορεινές και μειονεκτικές περιοχές της χώρας οι οποίες αποτελούν το 85% του συνόλου της επιφάνειάς της, αξιοποιώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο εκτάσεις που από τη φύση τους δεν προσφέρονται για εντατική εκμετάλλευση, όπως ορεινές, ημιορεινές, με έντονη κλίση, με φτωχή βλάστηση κ.λ.π. Ανάλογα είναι τα ποσοστά και για την Αιτωλοακαρνανία.

Η Αιτωλοακαρνανία, με παράδοση αιώνων στην αιγοπροβατοτροφία, παραμένει κυρίαρχη, τόσο στην παραγωγή Αιγοπρόβειου Κρέατος όσο και στην παραγωγή Αιγοπρόβειου Γάλακτος. Πιο συγκεκριμένα, ο νομός κατέχει το 10% της πανελλήνιας παραγωγής Αιγοπρόβειου Κρέατος και περίπου το 6% της παραγωγής Αιγοπρόβειου Γάλακτος.

(φωτογραφία αρχείου)

Πηγή: sinidisi.gr