Η συγκομιδή εξαγώγιμων ¨πράσινων¨ πορτοκαλιών

Η συγκομιδή ¨πράσινων¨ συμβατικών ή βιολογικών πορτοκαλιών και μανταρινιών άρχισε ήδη από τα μέσα Οκτωβρίου και κάποιοι παραγωγοί επιλέγουν να τα προωθήσουν νωρίτερα σε συσκευαστήρια ή εξαγωγικές εταιρείες διακίνησης νωπών προϊόντων, επιτυγχάνοντας συμφερότερες τιμές.   

Τα εσπεριδοειδή τα οποία πληρούν τα κριτήρια ωριμότητας του ΚΑΝ(ΕΚ) Ι580/2007 με εξαίρεση τον χρωματισμό μπορούν να αποπρασινιστούν. Ο αποπρασινισμός επιτρέπεται μόνο εφόσον δεν αλλοιώνονται οι άλλοι φυσικοί οργανοληπτικοί χαρακτήρες και ακολουθούνται οι σχετικές οδηγίες των ποιοτικών ελεγκτών.

Πάντως ισχύει ότι, για τα εξαγόμενα σε Τρίτες Χώρες ή αποστελλόμενα σε άλλα Κράτη Μέλη της Ε.Ε., εάν εφαρμοστεί η τεχνική αποπρασινισμού θα πρέπει στη συνέχεια να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στους μετασυλλεκτικούς χειρισμούς και στη μεταφορά, διότι οι καρποί καθίστανται εξαιρετικά ευαίσθητοι και κινδυνεύουν να υποβαθμιστούν. Για το σκοπό αυτό η μεταφορά των «αποπρασινισμένων καρπών συνιστάται να γίνεται με ελεγχόμενης θερμοκρασίας μέσα μεταφοράς.