Αρχίζει η αρδευτική χρονιά

Ήδη μεγάλο μέρος του δικτύου έχει καθαρισθεί ικανοποιητικά, ενώ να θυμίσουμε ότι, οι παραγωγοί είχαν ειδοποιηθεί εδώ και μέρες να τοποθετήσουν τις πόρτες φραγής στις ιδιοκτησίες τους, ώστε να αποφευχθούν πιθανές ζημιές από το νερό που θα εισρεύσει στο δίκτυο άρδευσης.