Έλλειψη καθαριότητας στο Αγροτικό Ιατρείο

Για την καθαριότητα του κτιρίου παλαιότερα διατίθονταν από το Δήμο Αγρινίου σε τακτά χρονικά διαστήματα μια καθαρίστρια η οποία και αναλάμβανε να καθαρίζει το κτίριο και τους εξωτερικούς χώρους, τώρα όμως δεν υπάρχει κάποια ανάλογη μέριμνα ώστε να μη παρατηρούνται τα φαινόμενα ακαταστασίας που περιγράψαμε.

Ειδικά για τους χώρους του Αγροτικού Ιατρείου έχουμε μάθει ότι υπήρχε και εθελοντική καθαριότητα από γυναίκες του χωριού μας, μιας και η κατάσταση από σκόνες και σκουπίδια ήταν επιεικώς ακατάλληλη και ανθυγιεινή, τόσο για την ιατρό όσο και για τους περιθάλποντες κατοίκους που το επισκέπτονται.

Υ.Σ. Οφείλουμε πάντως να κάνουμε μια απαραίτητη διόρθωση και να επισημάνουμε ότι από 1η Σεπτεμβρίου 2017 έχει προσληφθεί με σύμβαση από το Δήμο Αγρινίου μια υπάλληλος καθαριότητας, η οποία εκτελεί ήδη τα καθήκοντά της στους χώρους του Δημοτικού Σχολείου Καλυβίων, ενώ μια φορά την εβδομάδα κάνει καθαριότητα σε χώρους του κτιρίου της Τοπικής Κοινότητας και στο Αγροτικό Ιατρείο.

Αυτό βέβαια δεν είναι αρκετό και ίσως χρειάζεται οι καθαριότητες στα γραφεία, τις αίθουσες και εξωτερικά του κτιρίου να γίνονται τουλάχιστον 2-3 φορές την εβδομάδα.

Μήπως μπορεί να υπάρξει από το Τμήμα Καθαριότητας του Δήμου Αγρινίου κάποια λύση για το θέμα αυτό;