Τεχνικές εργασίες σε αποστραγγιστικό αύλακα

Υπήρχαν και εδώ διαμαρτυρίες από κατοίκους της περιοχής ότι, υπήρχαν στάσιμα νερά και έντονη δυσοσμία, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται ανθυγιεινές συνθήκες.

Τεχνικό συνεργείο του δήμου Αγρινίου καθάρισε το κομμάτι αυτό, μήκους 50 μέτρων, δηλ. από την τσιμεντένια γέφυρα έως το κτίριο του παλιού κλωστηρίου, νότια του χωριού, στη συνέχεια θα τοποθετηθούν τσιμεντένιοι σωλήνες και θα σκεπαστεί με αμμοχάλικο.

Να αναφέρουμε ότι, το αυλάκι αυτό είχε εγκιβωτιστεί σε ένα τμήμα του πριν μερικά χρόνια, σε μήκος 800 μέτρων, δηλ. από το δημοτικό σχολείο μέχρι τα Αναστασέϊκα, δίπλα στην νοτιανατολική περιμετρική Καλυβίων.