Συντηρήσεις στο δημοτικό φωτισμό

Όπου διαπιστώθηκαν βλάβες ή υπήρχαν καμένοι λαμπτήρες σε δρόμους και γειτονιές, έγινε προσπάθεια ώστε να τοποθετηθούν καινούργιες λάμπες.

Παρεμβάσεις και επιδιορθώσεις έγιναν και σε στύλους φωτισμού στη διαδρομή από Καλύβια προς τον οικισμό Αγίου Γεωργίου.