Λιμνάζοντα νερά σε αύλακα…

Ειδικά τώρα, με τις υψηλές θερμοκρασίες του καλοκαιριού και τις αποικίες των κουνουπιών που εγκαθίστανται στον αύλακα, δημιουργούν ένα σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία και πρέπει να δοθεί οριστική λύση.

Να αναφέρουμε ότι, προηγήθηκαν καθαρισμοί φερτών υλικών και βλάστησης κατά μήκος του αύλακα, από τον τοπικό ΤΟΕΒ.

Τέλος θα σημειώναμε ότι, κάποιες τεχνικές παρεμβάσεις θα μπορούσαν να γίνουν, όπως επί παραδείγματι, τοποθέτηση μεγάλων τσιμεντοσωλήνων που θα έχουν τη σωστή κλίση απορροής, για να κινούνται τα νερά προς παραπλήσιο αύλακα και ταυτόχρονα σκέπασμα τμήματος του καναλιού με αμμοχάλικο, ώστε να επιλυθεί το ζήτημα αυτό και να αποκατασταθεί.