Οι πάσσαλοι που… ¨χάνονται¨

Σε αυτή την περίφραξη δεν έχει τοποθετηθεί το συρμάτινο πλέγμα, ενώ οι γαλβανιζέ πάσσαλοι μέρα με τη μέρα στρεβλώνονται από αγνώστους και ¨χάνονται¨ και ίσως καταλήγουν σε κάποια μάντρα μετάλλων…

Ίσως μπορούν να βρεθούν κάποιες λύσεις ώστε η περίφραξη να γίνει τουλάχιστον πίσω από το ναό, χωρίς να επηρεάσει γειτονικές ιδιοκτησίες ενώ το κόστος είναι μηδαμινό για τη μικρή αυτή παρέμβαση.