¨Λείπει¨ το συρμάτινο πλέγμα…

Η περίφραξη είχε κατασκευασθεί από τεχνικό συνεργείο του δήμου, προκειμένου να περιφραχθεί το ανατολικό οικόπεδο του ναού αλλά και ο διπλανός μεγάλος χώρος που χρησιμοποιείται για στάθμευση και παρκάρισμα αυτοκινήτων.

Όμως πέρασε ο καιρός και οι μεταλλικοί πάσσαλοι στέκουν εκεί, δίχως να έχει μπει συρμάτινο πλέγμα και όπως μας είπαν κάτοικοι του χωριού, ήδη υπάρχουν περιπτώσεις δολιοφθοράς στους πασσάλους.

Δεν είναι πιστεύουμε μεγάλο το κόστος προμήθειας για 3-4 κουλούρες συρμάτινου πλέγματος, ώστε να τοποθετηθούν στην υπάρχουσα υποδομή και να οριοθετηθούν τα συγκεκριμένα οικόπεδα και ο περιβάλλων χώρος.