¨Ανοιχτό¨ κουβούκλιο με ρεύμα, δίπλα στο σχολείο…

Από τον πίνακα ρεύματος που βρίσκεται στο κουβούκλιο, τροφοδοτούνται με ρεύμα δυο λαμπτήρες που είναι τοποθετημένοι σε μεταλλικούς στύλους στο προαύλιο του σχολείου και χρησιμεύουν για τον φωτισμό του υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ καθώς και του σχολικού κτιρίου.  

Για να μη σημειωθούν επιπλέον φθορές, αλλά και για λόγους ασφάλειας θα πρέπει η εγκατάσταση αυτή να εξασφαλιστεί και να κλειδωθεί η πόρτα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή της.