Αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης

Τρίτη 24 Μαρτίου 2020

Εργασίες στο δίκτυο ύδρευσης σε σημεία που υπήρχαν διαρροές νερού πραγματοποίησε σήμερα το πρωί στο χωριό μας τεχνικό συνεργείο της ΔΕΥΑ Αγρινίου, προκειμένου να αποκατασταθούν οι βλάβες.

Τις τελευταίες ημέρες είχε παρατηρηθεί χαμηλή πίεση στο δίκτυο ύδρευσης και ειδικό μηχάνημα που εντοπίζει διαρροές βρήκε 2-3 σημεία, τα οποία σημαδεύτηκαν και σήμερα σκάφτηκαν ενώ ταυτόχρονα συντηρήθηκε ο κεντρικός αγωγός επί της οδού Καλυβίων - Αγρινίου.

Την εξέλιξη των εργασιών παρακολούθησε ο Πρόεδρος της Κοινότητας Καλυβίων, Δημήτρης Αναστασίου, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες ήταν σε συχνή επικοινωνία με τους υπεύθυνους της ΔΕΥΑΑ για να επισπευτούν οι εργασίες.

Επίσης, εντοπίστηκε βλάβη σε αγωγό του παλιού δικτύου κοντά στο ανενεργό υδραγωγείο, η οποία και αποκαταστάθηκε.

Από τη ΔΕΥΑΑ θα γίνουν όλες οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να ομαλοποιηθεί η κατάσταση στο δίκτυο και να βελτιωθεί η πίεση του νερού στα κανονικά επίπεδα που προβλέπονται.