Εφαρμογή Γεωργίας Ακριβείας σε αγρό, στα Καλύβια

Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2020

Για πρώτη φορά σε αγρόκτημα με καλλιέργεια ακτινιδίου στην περιοχή ¨Πιπινέρι¨, κοντά στον Πλάτανο Καλυβίων τοποθετήθηκαν όργανα μετρήσεων όπου θα εφαρμοστεί η Γεωργία Ακριβείας, μια νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής.

Στο συγκεκριμένο κτήμα του συγχωριανού μας Νίκου Δ. Φαναριώτη, μπήκε χθες σε λειτουργία τo Synfield που είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα επιτήρησης, ανάλυσης και διαχείρισης πόρων Γεωργίας Ακριβείας.

Δηλαδή πρόκειται για ένα σύστημα όπου μπορεί μετά από την εγκατάσταση του να παρακολουθήσει, να καταγράψει και να παρουσιάσει απομακρυσμένα σχεδόν, όλες τις μετρήσεις που αφορούν το έδαφος, την ατμόσφαιρα, αλλά και το ίδιο το φυτό, σε μια καλλιέργεια.

Η λειτουργία του βασίζεται σε τεχνολογίες Διαδικτύου των πραγμάτων (Internet of things), υπολογιστικού νέφους (cloud computing) καθώς και τεχνίτης νοημοσύνης. Οι υπηρεσίες που παρέχει είναι οι παρακάτω:

Θερμοκρασία και Σχετική Υγρασία, Κατεύθυνση και ταχύτητα ανέμου, Όγκος βροχής, Υγρασία φυλλώματος, Υγρασία και θερμοκρασία εδάφους, Αγωγιμότητα εδάφους, Ηλιακή ακτινοβολία, Αυτόματη άρδευση/βασισμένη σε κανόνες, Απομακρυσμένη άρδευση/Διαχείριση γεώτρησης, Κανόνες άρδευσης ανάλογα με το είδος καλλιέργειας/εδάφους, Ανίχνευση διαρροής, Ασύρματη πρόσβαση από οπουδήποτε, Απόψυξη αγωγών άρδευσης, Ενεργειακή αυτονομία, Ρυθμιζόμενος μηχανισμός βασισμένος σε κανόνες, Ειδοποιήσεις SMS/email, Εύκολη εγκατάσταση μέσω εφαρμογής κινητής συσκευής.

Επί τοις ουσίας, η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture)  στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής και βελτίωση της ποιότητας, όσο και στην μείωση αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον. Αποτελεί μια νέα μέθοδο γεωργικής πρακτικής, η οποία χρησιμοποιεί πληροφορία με σαφήνεια προσδιορισμένη ως προς το χώρο και το χρόνο, προκειμένου να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα των εισροών και να ελαχιστοποιήσει τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

Η Γεωργία Ακριβείας βασίζεται σε τεχνολογίες και μέσα ικανά να καταγράψουν με ακρίβεια την υπάρχουσα κατάσταση στον αγρό, στη συνέχεια να διαχειριστούν τη συγκεντρωμένη πληροφορία και δεδομένα και τέλος να εφαρμόσουν τις εισροές έτσι, ώστε να καλύπτουν τις ανάγκες κάθε σημείου και χρονικής στιγμής ξεχωριστά.

Ο συνδυασμός των μετρήσεων μπορεί με την σειρά του να παρέχει οικονομία στον νερό, την ενέργεια, απομακρυσμένο ή πλήρες αυτόματο έλεγχο άρδευσης, αύξηση της ποιότητας του αγροτικού προϊόντος λόγο συνεχούς παρακολούθησης, αυτόματη εξαγωγή πλήρους ημερολογίου καλλιέργειας (π.χ. ώρες ψύχους σε καλλιέργειες ακτινιδίων καθ' όλο το έτος) ενώ μπορεί να φτάσει μέχρι την πρόβλεψη ασθενειών για συγκεκριμένες υποστηριζόμενες καλλιέργειες.

Το σύστημα είναι Ελληνικής ανάπτυξης και κατασκευάζεται από την εταιρία Synelixis η οποία πέραν της κατασκευής έχει έντονη παρουσία και στον επιστημονικό/ερευνητικό χώρο των τεχνολογιών IoT συμπεριλαμβάνοντας στο προσωπικό της μια ολοκληρωμένη ομάδα ερευνητών.

Πληροφορίες: Τάσος Δ. Φαναριώτης, & gaiapedia.gr