Δημογραφικό: Ένα 8/θέσιο σχολείο κλείνει κάθε χρόνο στην Αιτωλοακαρνανία

Το φυσικό ισοζύγιο πλέον γίνεται αρνητικό (οι θάνατοι είναι περισσότεροι από τις γεννήσεις), αλλά και το μεταναστευτικό ισοζύγιο, παρά την προσφυγική κρίση, είναι κι αυτό αρνητικό καθώς πολλοί Έλληνες φεύγουν από τη χώρα αναζητώντας καλύτερη τύχη στο εξωτερικό… Το 2050 ο πληθυσμός της χώρας υπολογίζεται στο πιο απαισιόδοξο σενάριο ότι θα έχει μειωθεί μέχρι 2,5 εκατομμύρια άτομα.

Έτσι η ημερίδα που διοργάνωσε χθες στο Αγρίνιο για το δημογραφικό ο Σύλλογος Πολυτέκνων Αγρινίου & Περιχώρων αποκτά ιδαίτερη αξία, όταν κατά ένα παράδοξο τρόπο από ορισμένους θεωρείται ανεπίκαιρο να μιλάς για το δημογραφικό… Η Αιτωλοακαρνανία, αν και είχε στο παρελθόν υψηλά ποσοστά πολυτεκνίας, δεν θα μπορούσε να μην έχει επηρεαστεί από τη συνολική τάση, που επικρατεί στη χώρα. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που ανέφερε ο πρόεδρος των πολυτέκνων Δ. Νταουλας: Πριν δέκα χρόνια εγγράφονταν στο Σύλλογο περισσότερες από 100 νέες πολύτεκνες μητέρες, το 2017 εγγράφησαν μόνο 18 νέες πολύτεκνες μητέρες. Το πιο εντυπωσιακό ίσως, από όσα αναφέρθηκαν στην ημερίδα, είναι ότι τα τελευταία χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στα σχολεία της Αιτωλοακαρνανίας εγγράφονται περίπου 200 λιγότεροι μαθητές. Κάτι που σημαίνει ότι κάθε χρόνο κλείνει ένα 8/θέσιο σχολείο!

Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι η χώρα έχει ανάγκη από μέτρα που θα κινητροδοτήσουν την πολυτεκνία. Υπάρχουν μάλιστα ευρωπαϊκά παραδείγματα σε χώρες αντιμετωπίζουν παρόμοιο πρόβλημα όπως η Γαλλία και η Ισπανία, που καταφέρνουν τα τελευταία χρόνια να αυξήσουν τους δείκτες γονιμότητας, διευκολύνοντας τις γυναίκες στο να ισορροπούν ανάμεσα στην επιθυμία τους να εργάζονται και σε εκείνη του να κάνουν οικογένεια, με εγγυήσεις εργασίας, ώστε μια μητέρα να μπορεί να επιστρέψει στην δουλειά της από την οποία έφυγε προσωρινά λόγω εγκυμοσύνης, με χρηματοδότηση της φροντίδας των παιδιών, με μετ” αποδοχών άδεια πατρότητας κτλ. Στην Ελλάδα έχουν διατυπωθεί προτάσεις για την αύξηση της γονιμότητας, όπως η σύσταση ειδικού Ταμείου Αρωγής Οικογενειών, με κάλυψη εξόδων από τον τοκετό έως την ενηλικίωση των τέκνων, όπως και η συνταγματική κατοχύρωση, με αναθεώρηση του άρθρου 21 του Συντάγματος, μέτρων που θα πριμοδοτούν την πολυτεκνία.

Δ.Π. (agrinioculture.gr)