¨Ανοιχτό¨ κουβούκλιο με ρεύμα, δίπλα στο σχολείο…

Category: Διάφορα

Πέμπτη 11 Ιανουαρίου 2018

Μεταλλικό κουβούκλιο, με πίνακα παροχής ρεύματος και ρολόι καταμέτρησης, βρίσκεται ¨ανοιγμένο¨ στον κεντρικό δρόμο, δίπλα από το δημοτικό σχολείο και είναι εκτεθειμένο σε καιρικά φαινόμενα και δολιοφθορές.

Από τον πίνακα ρεύματος που βρίσκεται στο κουβούκλιο, τροφοδοτούνται με ρεύμα δυο λαμπτήρες που είναι τοποθετημένοι σε μεταλλικούς στύλους στο προαύλιο του σχολείου και χρησιμεύουν για τον φωτισμό του υπαίθριου γηπέδου μπάσκετ καθώς και του σχολικού κτιρίου.  

Για να μη σημειωθούν επιπλέον φθορές, αλλά και για λόγους ασφάλειας θα πρέπει η εγκατάσταση αυτή να εξασφαλιστεί και να κλειδωθεί η πόρτα, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη καταστροφή της.