Γερμανικός χάρτης του 1940 για την λίμνη Λυσιμαχία

Κυριακή 28 Ιουνίου 2020

Στην ενδιαφέρουσα σελίδα στο facebook «Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου - Aetolia Acarnania tempus», ο διαχειριστής της Αλέξης Κατεφίδης, ανήρτησε έναν σημαντικό γερμανικό επιτελικό χάρτη του 1940 από την περιοχή πέριξ της λίμνης Λυσιμαχίας.

Στην ανάρτηση αυτή διαβάζουμε σχετικά: «Αποτύπωση της λίμνης του Αγγελοκάστρου, όπως λέγονταν η λίμνη Λυσιμαχία παλαιότερα και του περιβάλλοντος χώρου σε γερμανικό επιτελικό χάρτη για υπηρεσιακή χρήση της Wehrmacht, έκδοση 11/1940 με κλίμακα 1:100.000. Διακρίνουμε ανάμεσα από τα τοπωνύμια Χέλοβα, Βελή, Μπίτσοβα και Μαύρικα, ονομασία τεράστιας έκτασης ως "Λόγγος". Στην εν λόγω τοποθεσία παρατηρούμε απεικόνιση δάσους και θαμνώδους-βαλτώδους εκτάσεως, ένθεν και εκείθεν του Δίμηκου. Είναι γεγονός ότι στην συγκεκριμένη περιοχή υπήρχε δασώδης έκταση η οποία αποχερσώθηκε. Στα γερμανικά στρατιωτικά αρχεία της 104 Jäger Division, αναφέρεται ότι κατά την περίοδο από 07/1943 έως 08/1944 έγινε υλοτόμηση στην εν λόγω περιοχή για τις ανάγκες της Μεραρχίας».

Επίσης διακρίνονται πολλά τοπωνύμια της περιοχής, τα Καλύβια, ο Πλάτανος, ο Αχελώος ποταμός ή Ασπροπόταμος όπως αναγράφεται, η σιδηροδρομική γραμμή του ΣΒΔΕ, το Αγγελόκαστρο, η Λυσιμαχία, το Δοκίμι το Αγρίνιο, τμήμα της λίμνης Τριχωνίδα και άλλα…

Πηγή: Facebook: «Αιτωλία και Ακαρνανία στο πέρασμα του χρόνου - Aetolia Acarnania tempus»