Καθαρισμοί στο δίκτυο του ΤΟΕΒ Καλυβίων

Πέμπτη 13 Φεβρουαρίου 2020

Ειδικό χορτοκοπτικό μηχάνημα του ΤΟΕΒ Καλυβίων πραγματοποιεί αυτές τις μέρες εργασίες κοπής χόρτων και καθαρισμούς σε μεγάλο μέρος του αρδευτικού δικτύου αρμοδιότητάς του.

Πρέπει πριν την έναρξη της νέας αρδευτικής περιόδου, να κοπούν βάτα και αγριόχορτα, ενώ το τρακτέρ με το χορτοκοπτικό μαχαίρι κόβει την χαμηλή βλάστηση κατά μήκος του δικτύου, με άμεση προτεραιότητα στις κεντρικές διώρυγες, τάφρους, αλλά και στα μικρότερα αυλάκια.

Επίσης, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται το επόμενο διάστημα, να γίνουν από εποχικό προσωπικό, συντηρήσεις και καθαρισμοί σε όλο το δίκτυο του τοπικού ΤΟΕΒ.