Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες στην ΕΠΣΑ

Πέμπτη 31 Μαΐου 2018

Την Δευτέρα 11 Ιουνίου 2018, στις 7 το απόγευμα,  θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Αιτωλοακαρνανίας (ΕΠΣΑ) η Τακτική Γενική Συνέλευση, ο απολογισμός και οι αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέας διοίκησης, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας (κτίριο Νομαρχίας), στο Μεσολόγγι.

Η πρόσκληση προς τα μέλη-σωματεία της ΕΠΣΑ αναφέρει τα εξής:

Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ 30-5-2018                  

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: 625

ΠΡΟΣ: ΟΛΑ ΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΜΑΣ

ΘΕΜΑ: «Σύγκληση τακτικής Γενικής Συνέλευσης των αντιπροσώπων των Σωματείων – Μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας».

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη:

1.Τα άρθρα 24, 25 και 31 του καταστατικού της Ενώσεως.

2.Την από 30-5-2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ‘Ενωσης.

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Την τακτική Γενική Συνέλευση των αντιπροσώπων των σωματείων – μελών της Ε.Π.Σ. Αιτωλοακαρνανίας, στις 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018, ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 19:00, στην αίθουσα εκδηλώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλοακαρνανίας (κτίριο Νομαρχίας), με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εκλογή γραμματέα Γενικής Συνέλευσης.

2. Διαγραφή σωματείων, βάσει του άρθρου 27 παρ. 5 του Κ.Α.Π. 

3. Επικύρωση των πληρεξουσίων των αντιπροσώπων των σωματείων.

4. Έγκριση διοικητικού απολογισμού, περιόδου 2017-2018.

5. Έγκριση οικονομικού απολογισμού, έτους 2017.

6. Έγκριση προϋπολογισμού έτους 2019.

7. Εγγραφή νέων μελών.

8. Εκλογή δύο (2) μελών Εφορευτικής Επιτροπής.

9. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, αναπληρωματικών μελών Δ.Σ., Εξελεγκτικής Επιτροπής και αναπληρωματικών μελών Ε.Ε.

Τα σωματεία – μέλη, πρέπει να καταθέσουν στα γραφεία της Ενώσεως, μέχρι και την 19η ώρα της 8-6-2018 (άρθρο 21 παρ. 3 Καταστατικού), το ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο, έντυπο του οποίου σας αποστέλλουμε.

Οι υποδείξεις υποψηφίων γίνονται δεκτές μέχρι την 7-6-2018 και ώρα 19:00 (άρθρο 30 παρ. 3 εδ. α’ Καταστατικού).

Με την ίδια απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, ο χρόνος της ψηφοφορίας ορίζεται σε ενενήντα (90) λεπτά (άρθρο 30 παρ. 5 Καταστατικού).

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει απαρτία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 27 παρ. 2 του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ και η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την ίδια ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ 11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018 και ώρα 20:00, στον ίδιο τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης, βρίσκεται δε σε απαρτία, ανεξάρτητα από τον αριθμό των σωματείων-μελών που είναι παρόντα σε αυτή και χωρίς νέα πρόσκληση.

Σας τονίζουμε επίσης, ότι ο εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του σωματείου, πρέπει να φέρει μαζί του αστυνομική ταυτότητα, για την ταυτοποίηση των στοιχείων του (άρθρο 29 παρ. 2 καταστατικού).

Θέματα έξω από την ημερήσια διάταξη δεν συζητούνται.

Ο διοικητικός και οικονομικός απολογισμός καθώς και ο προϋπολογισμός, σας αποστέλλονται συνημμένα με C.D.-

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

ΠΑΝ. ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΣ                                                                                              

 

Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

ΑΘΑΝ. ΛΑΥΡΑΝΟΣ

 

Πηγή: epsaitol.gr