Νέες αλλαγές στους όρους ταξινόμησης των αγροτικών μηχανημάτων

Τρίτη 22 Μαΐου 2018

Σε αλλαγές αναφορικά με την ταξινόμηση και απογραφή των αγροτικών μηχανημάτων προχωράει το ΥΠΑΑΤ, σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπογράφει ο αρμόδιος υφυπουργός Βασίλης Κόκκαλης. Στόχος της απόφασης είναι η εξομάλυνση της αγοράς μεταχειρισμένων αγροτικών μηχανημάτων.

Ειδικότερα, και βάσει της τροποποιητικής, επιτρέπεται έως τις 31/12/2019 η ταξινόμηση των αγροτικών μηχανημάτων, που έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου από τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων και Εδαφοϋδατικών Πόρων.

Μετά την ημερομηνία αυτή, δηλαδή, από 1/1/2020 η ταξινόμηση θα επιτρέπεται για τα εν λόγω αγροτικά μηχανήματα μόνον εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.

Όσον αφορά τα αγροτικά μηχανήματα, τα οποία έχουν ήδη τεθεί στην ευρωπαϊκή αγορά και πρόκειται να εισαχθούν στη χώρα, αλλά δεν είναι εφοδιασμένα με εθνική έγκριση τύπου, χορηγείται έγκριση απογραφής, μόνο εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις των ορίων εκπομπής αερίων και σωματιδιακών ρύπων των κινητήρων τους φάσης Ι τουλάχιστον.

Σημειώνεται ότι για τα καινούρια ή μεταχειρισμένα που εφοδιάζονται με δελτίο ταξινόμησης στις προβλεπόμενες ημερομηνίες, μπορούν να απογράφονται (έκδοση άδειας κυκλοφορίας) και πέραν της ημερομηνίας αυτής.

Τέλος, και όσον αφορά τις βαμβακοσυλλεκτικές μηχανές, η προϋπόθεση για την έκδοση δελτίου Ταξινόμησης είναι η ύπαρξη εθνικής έγκρισης τύπου από τη Διεύθυνση Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφοϋδατικών Πόρων και Λιπασμάτων.

Πηγή: ypaithros.gr