Ανακοίνωση από τον Δήμο Αγρινίου για την Παραλαβή Εντύπου Κατανομής Βοσκοτόπων για το 2016

Δευτέρα 16 Οκτωβρίου 2017

Kαλούνται οι κτηνοτρόφοι του  Δήμου  Αγρινίου  στους οποίους κατανεμήθηκαν από τον Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. επιλέξιμοι βοσκότοποι  για το έτος 2016 να προσέλθουν (με την αστυνομική τους ταυτότητα) εντός 10 ημερών στο δημοτικό κατάστημα της δημοτικής ενότητας που κατοικούν, για να παραλάβουν το έντυπο κατανομής βοσκοτόπων για το έτος 2016.

Στη συνέχεια θα πρέπει να καταβάλουν το αντίστοιχο μίσθωμα μέχρι 31/12/2017 (σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφονται στο έντυπο που θα παραλάβουν).

Μη τήρηση των υποχρεώσεων των κτηνοτρόφων συνεπάγεται ανάκληση της κατανομής βοσκήσιμων γαιών για το έτος 2018.

Για τη Δημοτική Ενότητα Αγρινίου να προσέλθουν στα γραφεία του Τμήματος Αγροτικής Παραγωγής (Τσιτσιμελή και Εθνική Οδός).

Πληροφορίες: Τμήμα Αγροτικής  Παραγωγής, Διεύθυνση Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, τηλ. 25413-63454