Χορτάριασε η Παιδική Χαρά…

Δευτέρα 24 Ιουνίου 2019

Μπήκε για καλά το καλοκαίρι και η Παιδική Χαρά έχει γεμίσει αγριόχορτα, ενώ και το κοντινό οικόπεδο της εκκλησίας παρουσιάζει την ίδια εικόνα.

Τα μικρά παιδιά και πολλοί γονείς βλέποντας αυτή την κατάσταση δεν πλησιάζουν το χώρο, εκτός από κάποια παιδιά ρομά που παίζουν αμέριμνα κάποιες φορές.

Όμως υπάρχουν κίνδυνοι που ελλοχεύουν, όπως φίδια και έντομα, τα οποία κρύβονται στην βλάστηση και ¨απειλούν¨ τα ανυποψίαστα παιδιά που θέλουν να παίξουν.

Επίσης και το απέναντι οικόπεδο δίπλα στην εκκλησία έχει γεμίσει χορτάρια και πρέπει να καθαριστεί, όπως μας αναφέρουν πολλοί κάτοικοι.