Ρυθμίσεις οφειλών προς τον Δήμο Αγρινίου

Δευτέρα 10 Ιουνίου 2019

Ο Δήμος Αγρινίου καλεί όσους ενδιαφέρονται να ρυθμίσουν τις οφειλές τους, με  ευνοϊκούς όρους,να ενταχθούν στη σχετική ρύθμιση του ν.4611/2019.

Μέχρι τις 16 Σεπτεμβρίου μπορούν όσοι πολίτες ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση της  ρύθμισης των 100 δόσεων για οφειλές προς τους ΟΤΑ.

Οι όροι της ρύθμισης έχουν ως εξής:

1.ΕΦΑΠΑΞ ΕΞΟΦΛΗΣΗ  ΑΠΑΛΛΑΓΗ 100% 

2.ΑΠΟ 2 ΕΩΣ 24 ΔΟΣΕΙΣ  ΑΠΑΛΛΑΓΗ 80%  

3.ΑΠΟ 25 ΕΩΣ 48 ΔΟΣΕΙΣ  ΑΠΑΛΛΑΓΗ 70%  

4.ΑΠΟ 49 ΕΩΣ 72 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 60%  

5.ΑΠΟ 73 ΕΩΣ 100 ΔΟΣΕΙΣ ΑΠΑΛΛΑΓΗ 50%

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στις Υπηρεσίες του Δήμου Αγρινίου, στην οδό Παλαμά και Μαβίλη.