Η ορμητική ροή του Αχελώου!

Κυριακή 3 Δεκεμβρίου 2017

Οι τελευταίες βροχοπτώσεις αύξησαν τη ροή των υδάτων, όπως παρατηρήσαμε σήμερα στη φυσική κοίτη του Αχελώου που βρίσκεται κοντά στο χωριό μας, ενώ ταυτόχρονα γεμίζουν σιγά σιγά οι ταμιευτήρες στα κοντινά φράγματα.

Τα χιλιοστά βροχής ήταν ιδιαίτερα υψηλά, αφού μιλάμε για ποσότητα νερού που έπεσε στην περιοχή μας σε μικρό χρονικό διάστημα και πέραν του φυσιολογικού, με αποτέλεσμα να γεμίσουν τα ρέματα με μεγάλο όγκο υδάτων στα ορεινά και πεδινά, αλλά και τα φράγματα να τροφοδοτηθούν, μετά από πολλούς  μήνες με νερό, ώστε να ¨ανέβει¨ σταδιακά η στάθμη τους.

Στον Αχελώο η ροή είναι ελεγχόμενη από το κοντινό φράγμα του Στράτου, χωρίς πλημμυρικά φαινόμενα, αν και τα νερά είναι ορμητικά και μεταφέρουν φερτά υλικά, ενώ τέλος δεν αναφέρθηκαν σοβαρά προβλήματα στις καλλιέργειες.